ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI TIMIȘ ȘI ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI TIMIȘ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR

Consiliul Baroului Timiș

Convoacă

Adunarea Generală a Avocaților 

pentru alegerea Organelor de Conducere a Baroului Timiș,

și 

Adunarea Generală a Filialei Timiș 

a Casei de Asigurări a Avocaților,

 

care vor avea loc în data de 11.11.2016, începând cu ora 15:00,

 

la Facultatea de Drept din Timișoara, 

cu sediul în Timișoara, Bd. Eroilor nr. 9A, et. 1, Sala A2, jud. Timiș,

 

cu următoarea 

 

Ordine de zi:

 

  1. Alegerea Decanului Baroului Timiș.
  2. Alegerea unui număr de 2 (doi) membri ai Consiliului Baroului Timiș.
  3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș (5 membri, din care 4 avocați în activitate și unul pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților).
  4. Alegerea membrilor supleanți ai Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș (3 membri, din care doi avocați în activitate și unul pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților).
  5. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților (3 membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar).

 

Potrivit dispozițiilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite, la prima convocare, numai cu participarea majorităţii membrilor adunării generale a baroului (50%+1).

 

Potrivit dispozițiilor art. 55 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.

 

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 6 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților aprobat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, adunarea generală ordinară și extraordinară cu caracter electiv va fi legal constituită pentru prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor filialei.

 

În cazul în care, 

la prima convocare, 

numărul legal de participanți nu este întrunit, 

Adunarea Generală a Avocaților 

pentru alegerea Organelor de Conducere a Baroului Timiș 

și 

Adunarea Generală a 

Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților

se convoacă

pentru data de 21.11.2016, începând cu ora 15:00, 

la Filarmonica Banatul Timișoara, 

cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, jud. Timiș.

 

Potrivit dispozițiilor art. 55 alin. 2 coroborate cu art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, la a doua convocare, Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere a baroului este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

 

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 6 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților aprobat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, adunarea generală ordinară și extraordinară cu caracter electiv va fi legal constituită pentru a doua convocare cu participarea a o treime din numărul membrilor filialei.

 

Potrivit dispozițiilor art. 55 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată și la a doua convocare participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.

 

Adunarea Generală a Avocaților pentru alegerea organelor de conducere a Baroului Timiș se va desfășura conform dispozițiilor art. 52 alin. 2 lit. b), art. 53 - art. 55 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 67 - art. 70, art. 74 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, precum și conform dispozițiilor Regulamentului pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Timiş, afișat pe site-ul www.baroul-timis.ro.

 

Adunarea Generală a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților se va desfășura conform dispozițiilor Legii nr. 72/2006 și ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

 

Candidaturile pentru demnitatea de Decan, pentru calitatea de membru în Consiliul Baroului Timiș, pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș, pentru calitatea de membru în Comisia de Cenzori a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților, se înregistrează la sediul Baroului Timiș până cel mai târziu la data de 31.10.2016.

| | Hits: 1556