ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA: PUBLICARE MATERIALE ORDINE DE ZI

Vă informăm că pe platforma internă dedicată exclusiv membrilor Baroului Timiș au fost publicate Proiectul de buget al Filialei Timiș a CAA pentru anul 2020, avizat de Consiliul Baroului Timiș în ședința din data de 03.03.2020, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA pentru anul 2019, precum și Raportul Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a CAA pentru anul 2019, materiale care se vor discuta și vota în Ședința Adunării Generale a membrilor Filialei Timiș a CAA din data de 09.03.2020 (10.03.2020, în cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal).


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 877