ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIȘ: 22.05.2019, ORA 15:00, AULA UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, BD. VASILE PÂRVAN NR. 4, JUD. TIMIȘ

Consiliul Baroului Timiș

Reconvoacă


Adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale Baroului Timiș


care va avea loc în data de 22.05.2019, începând cu ora 15:00,


în Aula Universității de Vest din Timișoara,

cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș,


cu următoarea


Ordine de zi:

  1. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Timiș (11 locuri de consilier).
  2. Propunerea unui candidat pentru Comisia centrală de disciplină.
  3. Propunerea pentru calitatea de membru al Comisiei Centrale de Cenzori a UNBR.
  4. Propunerea pentru calitatea de membru al Comisiei de cenzori a CAA.


Sunt declaraţi aleşi membri ai Consiliului Baroului Timiş, primii 11 candidaţi (alegerile nu vizează toate locurile de membru al Consiliului Baroului Timiș, un mandat de consilier încetând în decembrie 2020), care au obţinut, în ordine descrescătoare, cele mai multe voturi din cele valabil exprimate în cadrul Adunării Generale de alegere a organelor de conducere ale Baroul Timiș.

Prin raportare la numărul de voturi obţinut în Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere ale Baroul Timiș, următorii 3 candidaţi, începând cu cel de-al doisprezecelea sunt declaraţi membri supleanţi ai Consiliului Baroului Timiş. În ordinea dată de numărul de voturi obţinute, aceştia îi vor putea înlocui pe acei membri ai Consiliului ale căror mandate au încetat, înainte de ajungerea lor la termen.

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicată, raportat la art. 53 alin. 2 și 3 din aceeași lege, Adunarea generală este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi. Potrivit art. 54 alin. 3 din lege, participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.

Se aplică dispozițiile Regulamentului pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Baroului Timiș nr. 8/26.02.2019.

Documente atașate

Vizualizări: 1670