ANUNT IMPORTANT

Membrii Filialei Timis a CAA sunt rugati sa se prezinte la sediul filialei cu situatia contabila pentru anul  2014 - 2015 in vederea efectuarii controlului.

 

 

 

Art.28 al.1 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor

" Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia controlului efectuat de organele de control constituie abatere disciplinara grava."

Art. 21 al.1

" La achitarea contributiilor,inclusiv prin trasnfer bancar,avocatul este obligat sa ateste, in scris si sub semnatura veniturile realizate din onorarii in luna pentru care se efectueaza plata."

Art.27 al.1

"Nedepunerea declaratiilor sau nedeclararea corecta a veniturilor din profesie pentru care se datoreaza contributia obligatorie constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform disp. Legii nr 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,republicata."

Art.35 al.2

"Avocatii sunt obligati sa puna la dispozitia reprezentantilor compartimentului financiar-contabil al filialei toate datele si documentele privind veniturile asupra carora se retin contributii."

Art.8 al.1 din Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor

"Avocatilor care,nejustificat,nu s-au prezentat la controlul efectuat de organele de control, nu li se vor elibera adeverintele necesare la alte institutii(banci,directii sanatate,etc..) decat dupa prezentarea la control si verificarea evidentelor aferente perioadei supuse controlului."

| | Hits: 1236