ANUNȚ IMPORTANT CAA FILIALA TIMIȘ ȘI BAROUL TIMIȘ

1. Începând din data de 10.02.2020, CAA FILIALA TIMIȘ și BAROUL TIMIȘ implementează programul de ’’Gestiune avocați’’, care se caracterizează prin: imputația plății se face în următoarea ordine: mai întâi penalitățile, apoi debitul.

2. Cererile de suspendare din exercitarea profesiei de avocat (respectiv de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili) se vor opera de la începutul lunii următoare celei în care are loc ședința Consiliului Baroului Timiș în care se discută cererile respective. Dacă se dorește în mod special operarea de la data ședinței, avocatul va achita cota baroului/UNBR și contribuția CAA, pe luna respectivă, în cuantum întreg.

3. Cererile de înscriere pe Tabloul Avocaților Stagiari se vor opera de la data ședinței Consiliului Baroului Timiș în care se discută cererile respective.

4. Cererile de înscriere pe Tabloul Avocaților Definitivi se vor opera de la data prevăzută în lege (împlinirea stagiului de 2 ani). Taxele și contribuțiile datorate de avocatul definitiv se vor încasa de la începutul lunii următoare celei în care s-a efectuat înscrierea pe Tabloul Avocaților Definitivi.

5. În cazul transferurilor dintr-un barou în altul, transferul avocatul în Baroul Timiș se va opera de la începutul lunii următoare celei în care are loc ședința Consiliului Baroului Timiș în care se discută cererea respectivă. Dacă se dorește în mod special operarea de la data ședinței, avocatul va achita cota baroului/UNBR și contribuția CAA, pe luna respectivă, în cuantum întreg la Baroul Timiș/CAA Filiala Timiș, dacă nu prezintă dovada achitării acestora la baroul/filiala CAA din care se transferă.

6. Toți avocații au obligația de a depune/înregistra la CAA Filiala Timiș declarația privind veniturile realizate, indiferent de cuantumul acestora. Avocații nu au obligația de a declara valoarea veniturilor suplimentare venitului pentru care se plătește cota maximă (art. 21 din Legea nr. 72/2016), dar obligația de a depune/înregistra la CAA Filiala Timiș declarația privind veniturile realizate se menține.

7. Toți avocații din Baroul Timiș sunt invitați să dea curs solicitării CAA Filiala Timiș de a prezenta documentele jusitificative la control (în ordinea stabilită de CAA Filiala Timiș).

8. Toți avocații înscriși în SAJ au obligația declarării veniturilor obținute cu titlu de onorarii la oficii, în vederea aplicării cotei prevăzută de art. 20 din Legea nr. 72/2016.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1858