ANUNȚ IMPORTANT - măsuri necesare pentru funcționarea formelor de exercitare a profesiei și, respectiv, pentru funcționarea Serviciului de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Timiș

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședință extraordinară în data de 23.03.2020, a stabilit următoarele măsuri, necesare pentru funcționarea formelor de exercitare a profesiei și, respectiv, pentru funcționarea Serviciului de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Timiș:

 1. Începând cu data de 23.03.2020 și până la expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice libere de la încetarea stării de urgență, se suspendă calculul penalităților de întârziere datorate pentru neplata la scadență a contibuției către Baroul Timiș.
 2. Începând cu data de 23.03.2020 și până la expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice libere de la încetarea stării de urgență, măsura suspendării din exercitarea profesiei de avocat pentru neplata la scadență a contribuției către Baroul Timiș nu se aplică.
 3. Începând cu data de 24.03.2020, de luni până vineri, exclusiv în intervalul orar 9:00 - 11:00, de la sediul Baroului Timiș se vor putea ridica personal:
  1. Vize autocolante pentru cardurile europene de avocat, pentru anul 2020: fiecare avocat interesat își va aplica personal viza autocolantă pe card, după ce o ridică, trecându-și numele, prenumele și semnând lista pusă la dispoziție în acest scop; legitimațiile tip vechi se vor lăsa în locul special amenajat pentru acestea, se vor semna/ștampila și ulterior ridica (în aceeași zi, același interval orar);
  2. Împuterniciri avocațiale: fiecare avocat interesat va achita exclusiv prin virament bancar costul împuternicirilor avocațiale (x numărul de seturi dorite), cu cel puțin o zi înainte de data prezentării la sediul Baroului Timiș, va transmite dovada plății exclusiv prin email la contact@baroul-timis.ro și se va prezenta pentru ridicare (setul va purta numele și prenumele avocatului pe copertă);
  3. Contracte de asistență juridică: fiecare avocat interesat va achita exclusiv prin virament bancar costul contractelor de asistență juridică (x numărul de seturi dorite), cu cel puțin o zi înainte de data prezentării la sediul Baroului Timiș, va transmite dovada plății exclusiv prin email la contact@baroul-timis.ro și se va prezenta pentru ridicare (setul va purta numele și prenumele avocatului pe copertă); recomandăm solicitarea atribuirii unei serii unice pentru formularele de contracte de asistență juridică, care se pot emite în sistem propriu și personalizat, în condițiile art. 122 alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat.
 4. Referatele/Borderourile aferente activității de asistență judiciară la oficii se depun până în data de 07.04.2020, inclusiv, conform art. 9 alin. 2 din Protocol, printr-una dintre următoarele modalități:
  1. de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 - 11:00, la sediul Baroului Timiș;
  2. în afara acestui interval orar, în cutia poștală a Baroului Timiș, din interiorul clădirii unde funcționăm - parter.
 5. Referatele/borderourile se depun în mape/plicuri/prinse cu agrafe mari, astfel încât să poată fi individualizate. Referatele nesemnate de un membru al Consiliului Baroului Timiș, se vor depune în acest mod, urmând a fi semnate ulterior la sediul Baroului Timiș.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 2146