ANUNȚ IMPORTANT MODIFICARE DATĂ DEPUNERE REFERATE ASISTENȚA JUDICIARĂ / EXTRAJUDICIARĂ OBLIGATORIE

Stimați Colegi,


Conform dispozițiilor art. 9 alin. 2 din PROTOCOLUL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală semnat la data de 14.02.2019, referatul prevăzut la alin. (1) constituie document justificativ, care se înaintează baroului de către avocat, până la data de 7 a lunii imediat următoare confirmării, în vederea verificării, centralizării şi avizării plății onorariului de către consiliul baroului. Conform dispozițiilor art. 9 alin. 3, în cazul asistenţei extrajudiciare, referatul întocmit de avocat, verificat şi avizat de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului, constituie document justificativ care se înaintează consiliului baroului, în termen de 5 zile, în vederea aprobării referatelor. Conform dispozițiilor art. 9 alin. 5, factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile prestate în cursul unei luni calendaristice şi va fi transmisă către tribunal sau, după caz, curte de apel până la data de 10 ale lunii următoare celei în care serviciile au fost prestate de avocați, astfel încât tribunalul sau, după caz, curtea de apel să solicite fondurile necesare la Ministerul Justiției și să poată efectua plata către barou în perioada 24-30/31 ale aceleiași luni, cu respectarea prevederilor art. 84 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicată. Factura/borderoul centralizator va avea anexate referatele care vor avea rol de procese-verbale de recepţie a serviciilor respective.


În concluzie, vă rugăm să aveți în vedere noile termene în ceea ce privește depunerea referatelor:


1. Referatele pentru asistența judiciară se depun la Baroul Timiș până la data de 7 a lunii imediat următoare confirmării acestora de către instanță/parchet.


2. Referatele pentru asistența extrajudiciară se depun la Consiliul Baroului Timiș în vederea aprobării, în termen de 5 zile de la data verificării şi avizării de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului.


3. Referatele se se transmit de Baroul Timiș instanței/parchetului, până la data de 10 ale lunii următoare celei în care serviciile au fost prestate de avocați.


4. Sumele de bani se plătesc de către instanțe/parchete în intervalul 24-30/31 ale aceleiași luni în care sunt depuse.DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1441