ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA REFERATELOR PENTRU DECONTAREA SUMELOR CUVENITE PENTRU ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN CAUZELE PENALE, ORDINE DE PROTECȚIE, REFUGIAȚI, ASISTENȚA JUDICIARĂ GRATUITĂ ÎN ALTE CAUZE CIVILE


Stimați Colegi,


Având în vedere poziția exprimată de Tribunalul Timiș, recomandăm colegilor avocați care sunt înscriși în Registrul de Asistență Judiciară, să depună referatele întocmite pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistența juidiciară din oficiu în cauzele penale, ordine de protecție, refugiați, asistența judiciară gratuită în alte cauze civile, în interiorul termenului de prescripție de 3 ani, care începe să curgă de la data pronunțării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus plata onorariului respectiv. În cazul depunerii referatelor cu depășirea acestui termen, Tribunalul Timiș respinge plata sumelor respective. Celelalte instanțe de judecată din raza Curții de Apel Timișoara nu au comunicat încă niciun punct de vedere în acest sens.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1423