APEL PRIVIND RESPECTAREA PROTOCOLULUI ÎNCHEIAT LA 14.02.2019, PRIVIND ONORARIILE CUVENITE AVOCAȚILOR PENTRU ASISTENȚA JUDICIARĂ ȘI, RESPECTIV, EXTRAJUDICIARĂ

Către,

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA

TRIBUNALUL TIMIȘ

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

TRIBUNALUL MILITAR TIMIȘOARA

JUDECĂTORIA LUGOJ

JUDECĂTORIA DETA

JUDECĂTORIA FĂGET

JUDECĂTORIA SÂNNICOLAU MARE

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIȘOARA

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

DNA SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

DIICOT SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MILITAR TIMIȘOARA

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LUGOJ

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DETA

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂGET

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SÂNNICOLAU MARE

IPJ TIMIȘ


Stimată Doamnă Președinte,

Stimate Domnule Președinte,

Stimate Domnule Procuror General,

Stimată Doamnă Prim-Procuror,

Stimate Domnule Prim-Procuror,

Stimată Doamnă Procuror-Șef,

Stimate Domnule Procuror-Șef,

Stimate Domnule Inspector-Șef,


BAROUL TIMIȘ, legal reprezentat prin Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ - DECAN,

vă învederăm următoarele:

 1. La data de 14.02.2019 s-a semnat de către U.N.B.R., Ministerul Justiției și, respectiv, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Noul PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală. Acesta a fost înregistrat sub nr. 14511/14.02.2019 - Ministerul Justiției, nr. 351/C/14.02.2019 - Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și nr. 37 AUT/14.02.2019 - U.N.B.R.. Protocolul este publicat pe http://baroul-timis.ro/frontend/web/files/NOUL-PRO..., http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2019/02/PROT....
 2. Începând cu data de 14.02.2019, Baroul Timiș emite împuterniciri avocațiale pentru cauzele care intră sub incidența Protocolului mai sus individualizat, conform noilor reglementări în materia onorariilor.
 3. Potrivit art. 6 din Protocol, delegația apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală, la prezentarea apărătorului ales. În acest caz, procurorul prin ordonanță sau, după caz, instanța prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestațiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata și numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în fața instanței. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestația avocațială din oficiu ar fi fost finalizată.
 4. Potrivit art. 10 alin. 1 din Protocol, cuantumul onorariilor prevăzute de prezentul protocol reprezintă LIMITA MINIMĂ a onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală. Onorariile prevăzute de prezentul protocol NU POT FI REDUSE.
 5. Potrivit art. 10 alin. 2 din Protocol, în situația în care activitatea avocațială presupune un volum mare de lucru sau se realizează în cauze de complexitate deosebită, organul judiciar poate SĂ MAJOREZE cuantumul onorariilor până la DUBLUL LIMITEI MINIME prevăzute de prezentul protocol, ce s-ar fi cuvenit avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară.
 6. Potrivit art. 81 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.
 7. Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, plata onorariului pentru asistenţa judiciară acordată se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art. 81 alin. (2), avizate de consiliul baroului.
 8. Potrivit art. 83 din Legea nr. 51/1995 republicată, U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, precum şi cu parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare prevăzute de prezentul capitol.
 9. Potrivit art. 84 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public.
 10. Potrivit art. 84 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicată, plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de către barouri la organul judiciar competent. Pentru întârzierea la plată a onorariilor se calculează şi se plătesc dobânzi/penalităţi la nivelul prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat. Plata dobânzilor/penalităţilor se face la cererea barourilor.
 11. Urmează să faceți aplicarea dispozițiilor mai sus enunțate, cu bună credință, în scopul unei bune înfăptuiri a actului de justiție, având în vedere că AVOCATUL ESTE PARTENERUL INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI ȘI ESTE PROTEJAT DE LEGE (art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată).
 12. BAROUL TIMIȘ va monitoriza punerea în aplicare a dispozițiilor mai sus enunțate, preocupându-se de calitatea prestației avocatului, urmând a semnaliza și sancționa orice derapaj și abuz, în scopul înfăptuirii actului de justiție, în scopul protejării drepturilor fundamentale ale justițiabililor.


TIMIȘOARA, la data de 15.02.2019


Cu considerație,


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 2188