BAROUL TIMIȘ SOLICITĂ CONVOCAREA CONGRESULUI EXTRAORDINAR AL AVOCAȚILOR


Având în vedere dispozițiile art. 62, art. 63 alin. 1 lit. d) și e), art. 65 lit. a) și c) din Legea nr. 51/1995 republicată,

precum și dispozițiile art. 81 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat,

Având în vedere Hotărârea nr. 18/18.09.2018 a Consiliului Baroului Timiș,

Având în vedere Hotărârea nr. 11/08.05.2018 a Consiliului Baroului Timiș,


BAROUL TIMIȘ


Solicită Președintelui U.N.B.R. convocarea Congresului extraordinar al avocaților în luna ianuarie 2019, în vederea modificării Statutului Profesiei de Avocat, pe baza propunerilor care au fost înregistrate de Barouri la Consiliul U.N.B.R..

Solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu U.N.B.R. din luna decembrie 2018 a proiectului de modificare propus,

însoțit de Raportul Comisiei care lucrează propunerile de modificare a dispozițiilor legale, dacă acesta există.

În ipoteza în care nu există un asemenea Raport, BAROUL TIMIȘ solicită dezbaterea propunerii în ședința de Consiliu U.N.B.R. din luna decembrie 2018,

în vederea adoptării unei hotărâri, care ulterior să fie prezentată Congresului Avocaților (în ceea ce privește Statutul Profesiei de Avocat) și, respectiv, autorității legislative (în ceea ce privește Legea nr. 51/1995).

Propunerile respective au fost formulate de Baroul Cluj și, respectiv, Baroul Timiș și au fost transmise în ședința de la Alba-Iulia și, respectiv, Iași, Comisiei care lucrează propunerile de modificare a dispozițiilor legale.


Propunerile Baroului Timiș sunt:

Actuala formă a art. 84 alin. 1 și 2 din Statutul Profesiei de Avocat:

Art. 84 (1) Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R.. (2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare: a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi; b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.

Forma propusă a art. 84 alin. 1 și 2 din Statutul Profesiei de Avocat:

Art. 84 (1) Congresul avocaţilor validează Consiliul U.N.B.R.. (2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Adunările generale ale barourilor, potrivit următoarei norme de reprezentare: a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi; b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.

Actuala formă a art. 51 din Legea nr. 51/1995 republicată:

Art. 51 (1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. (2) Adunarea generală are următoarele competenţe: a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului; b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie; c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor; d) propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină; e) aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.

Forma propusă a art. 51 din Legea nr. 51/1995 republicată:

Art. 51 (1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. (2) Adunarea generală are următoarele competenţe: a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului; b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie; c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor; c1) alege membrii Consiliului UNBR; d) propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină; e) aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.

Actuala formă a art. 63 din Legea nr. 51/1995 republicată:

Art. 63 (1) Congresul avocaţilor are următoarele atribuţii: a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.; b) alege şi revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) şi prevederilor Statutului profesiei de avocat; c) alege şi revocă Comisia centrală de cenzori; d) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat; e) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.; f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei; g) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut; h) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală; i) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de numărul reprezentanţilor săi; j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Forma propusă a art. 63 din Legea nr. 51/1995 republicată:

Art. 63 (1) Congresul avocaţilor are următoarele atribuţii: a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.; b) validează membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, aleși de adunările generale ale barourilor, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) şi prevederilor Statutului profesiei de avocat; c) alege şi revocă Comisia centrală de cenzori; d) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat; e) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.; f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei; g) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut; h) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală; i) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de numărul reprezentanţilor săi; j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1675