COMUNICAT

BAROUL TIMIȘ, prin Av. Valeriu RĂUȚĂ - DECAN, a luat act de afirmațiile Domnului Av. Călin BOT, membru al Consiliului Baroului Timiș, candidat la alegerile pentru Demnitatea de DECAN al Baroului Timiș, care vor avea loc în luna noiembrie 2016.

Afirmațiile făcute prin platforma-program transmisă prin e-mail avocaților din Baroul Timiș, aduse la cunoștința publicului prin intermediul rețelei de socializare Facebook, au vizat acuzația de distrugere a buletinelor de vot de la ultimele alegeri pentru membrii Consiliului Baroului Timiș din anul 2015.

De asemenea, Domnul Av. Călin BOT a afirmat pe rețeaua de socializare Facebook că informația privitoare la distrugerea buletinelor de vot a obținut-o de la personalul angajat al Baroului Timiș, în prezența Decanului Baroului Timiș.

BAROUL TIMIȘ comunică faptul că buletinele de vot aferente ultimelor alegeri pentru membrii Consiliului Baroului Timiș din anul 2015, s-au aflat de la data alegerilor și se află și în prezent, în arhiva Baroului Timiș, la dispoziția oricărui avocat din Baroul Timiș.

BAROUL TIMIȘ dezavuează și se delimitează de acest tip de atacuri concertate, care nu sunt compatibile cu o campanie electorală civilizată, care ar trebui să se concentreze pe dezbaterea de idei și proiecte, nu pe susțineri lipsite de suport.

  

Av. Valeriu RĂUȚĂ,

DECAN

Documente atașate

| | Hits: 1499