COMUNICAT - CURSURI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN FORMAT E-LEARNING

 

În vederea aplicării corespunzătoare a articolelor 314, 315, 316 și 317 din Statutul Profesiei de avocat, privitor la pregătirea profesională continuă a avocaților, vă informăm că Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (INPPA) a reluat programul de formare şi perfecţionare continuă a avocaţilor - cursuri de scurtă durată (art. 31 lit. b) şi c) din Regulamentul INPPA) - format e-learning, începând cu data de 26 ianuarie 2017, program care poate fi consultat pe site-ul www.inppa.ro la secțiunea "Dezbaterile-atelier organizate săptămânal, la sediul UNBR".

Dezbaterile-atelier se organizează săptămânal, în fiecare joi, între orele 17:00-20:00, se pot urmări LIVE prin intermediul sistemului Microsoft Lync 2010 de barourile interesate şi sunt activităţi de formare profesională continuă cu un caracter interactiv, fiind invitaţi şi reprezentanţi ai altor profesii juridice/judiciare (magistraţi, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvenţă).

Proiectul a fost conceput să se desfăşoare astfel încât, interactiv, dezbaterile să poată fi urmărite la nivel național de avocați, inclusiv prin concursul celorlalte Centre Teritoriale ale INPPA, altele decât INPPA Central sau al barourilor interesate, la sediul acestora - pentru înregistrarea şi evidența participanților.

Pentru participarea la oricare din temele de dezbatere se vor acorda 3 puncte de pregătire profesională continuă. În cadrul dezbaterilor-atelier se propun probleme de drept actuale, iar invitații - lectori INPPA sau magistrați recomandați de INM, vor putea primi de la participanți diverse probleme de drept, teme, subteme sau întrebări în legătura cu tema propusă, la adresa de e-mail pusă la dispoziție de organizator pentru participanți.

Propunerile participanților se vor transmite invitațiilor spre analiză şi selectare cu cel mult 3 zile înainte de data programată pentru dezbatere, astfel încât fiecare invitat să aibă timp pentru pregătirea răspunsurilor.

Avocații interesați de formatul e-learning organizat de către INPPA Central sunt rugați să transmită opțiunea dumnealor la corespondenta.avocati@baroul-timis.ro, până la data de 7 februarie 2017. 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

 

 

 

 

 

Documente atașate

Vizualizări: 1534