COMUNICAT PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA, din data de 13.02.2017, ora 15:00, la Filarmonica Banatul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, jud. Timiș, nu au întrunit cvorumul minim legal.

În consecință, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA, vor avea loc (a doua convocare) în data de 20.02.2017, începând cu ora 15:00la Filarmonica Banatul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, jud. Timiș.

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

Potrivit art. 68 alin. 4 din Statutul CAA, dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită cu participarea membrilor prezenți.

Membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, pot participa și vota personal sau pot delega exercitarea dreptului de vot unui alt avocat din Baroul Timiș. Modelul de procură este atașat.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 1252