​COMUNICAT privind ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din 23.08.2019

În data de 23 august 2019 a avut loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România în București.

Au fost discutate măsuri organizatorice la nivelul Comisiei Permanente. A fost decisă repartizarea coordonării departamentelor UNBR de către Vicepreședinții UNBR.

Au fost analizate aspecte organizatorice privind reluarea lucrărilor Congresului avocaților 2019 la data de 5 octombrie 2019, astfel cum a fost decis în luna iunie 2019, prin art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaților nr. 07 din 6-7 iunie 2019.

Au fost decise măsurile organizatorice privind organizarea examenului de admitere în profesia de avocat – sesiunea august – septembrie 2019. S-a stabilit Comisia de organizare a examenului. Comisia a luat act de informarea Președintelui Comisiei de Examen privind locurile de desfășurare ale examenului din 30 august 2019.

Cu privire la „Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați”, elaborat în implementarea Proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, Comisia Permanentă a luat act de informarea făcută de 2 experți (avocați) din membrii grupului de lucru care a participat la elaborarea acestui Ghid, a apreciat activitatea desfășurată ȋn cadrul proiectului și a stabilit un termen pentru asimilarea materialului. Totodată, a fost aprobată propunerea de acord ȋntre CSM și UNBR privind distribuirea pachetului informativ ȋn cadrul Proiectului TAEJ.

Comisia Permanentă a analizat efetele intrării ȋn vigoare a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a luat măsuri organizatorice ȋn vederea ȋndeplinirii obligațiilor ce revin organelor profesiei de avocat.

A fost discutată propunerea Consiliului CAA privind modificarea Statutului CAA în sensul corelării cu modificările aduse Legii nr.51/1995 prin Legea nr.142/2019, care va fi supusă spre analiză și vot Consiliului UNBR, prin mijloace electronice.

S-a discutat cu privire la asigurarea sumelor de bani pentru plata asistenței judiciare și a acțiunilor întreprinse pentru aplicarea corectă a Protocolului din 14 februarie 2019. Comisia Permanentă a luat act de comunicarea Ministerului Finanțelor Publice din data de 23 august 2019 potrivit căreia:

Prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, bugetul Ministerului Justiției a fost suplimentat la titlul <Bunuri și servicii> de la care asigură fondurile pentru plata ajutorului public judiciar, cu suma de 40 de milioane de lei.

De asemenea, bugetul Ministerului Public a fost majorat la titlul <Bunuri și servicii> cu suma de 10 milioane lei.”

A fost discutat stadiul desfășurării cursurilor pentru insolvența persoanelor fizice și dobândirea calității de administrator/lichidator pentru procedura insolvenței persoanelor fiziceși modalitatea de finalizarea acestora ȋn vederea dobândirii calității de administrator/lichidator.

Cu privire la solicitarea formulată de domnul profesor Corneliu Liviu Popescu, privind apărarea demnității și independenței avocaturii ca serviciu de interes general și ale Corpului Avocatilor, precum și efectivitatea dreptului la apărare, Comisia Permanentă a decis ca solicitarea domnului profesor Corneliu Liviu Popescu să fie publicată pe pagina de internet a UNBR și să fie comunicată barourilor pentru a intra în dezbaterea Corpului profesional al avocaților.

Totodată, Comisia Permanentă a analizat propunerea înaintată prin aceeași adresă ca avocații să dea anual o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu fac parte din personalul care își desfășoară activitatea acoperit în cadrul organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale sau al structurilor ministeriale interne de informații, polițist lucrând sub acoperire, investigator sub acoperire, ca lucrător operativ din cadrul poliției judiciare sau al organelor de stat care desfășoară activități de informații, colaborator cu o altă identitate decât cea reală al organelor de urmărire penală, informator al organelor de urmărire penală sau informator al poliției. Se recomandă tuturor avocaților ca o astfel de declarație să fie depusă la barourile la care avocații sunt înscrișI iar ȋn cazul celor care fac parte din organele centrale de conducere a le profesiei la U.N.B.R.

Au fost prezentate propuneri de proiecte UNBR pentru prezentul mandat, urmând ca acestea să fie analizate ȋn detaliu ȋn ședința următoare.

Deciziile cu caracter public luate în cadrul Comisiei Permanente urmează să fie redactate și publicate pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Ședința a început la ora 11.00 și s-a încheiat la ora 21.00.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

Preluat de pe www.unbr.ro

Vizualizări: 1097