COMUNICAT REFERITOR PROTEST SPONTAN AL SINDICATULUI DICASTERIAL DIN DATA DE 02.02.2021

Consiliul Baroului Timiș a luat act de Protestul spontan declanșat în data de 02.02.2021, ora 9:00, de către Sindicatul Dicasterial al grefierilor și emite următorul


COMUNICAT:


Nu contestăm dreptul la protest al grefierilor și al personalului auxiliar din justiție, cum nu contestăm dreptul la protest al niciunei categorii socio-profesionale și nu ne pronunțăm în niciun fel în legătură cu caracterul întemeiat sau neîntemeiat al revendicărilor formulate de grefieri, însă modalitatea în care s-a procedat și se procedează aduce atingere înfăptuirii actului de justiție și totodată reprezintă un afront la adresa justițiabilului și, respectiv, a avocatului.

Aducerea la cunoștința membrilor Baroului Timiș, în mare măsură implicați în activitatea judiciară la instanțele din incinta Palatului Dicasterial din Timișoara, a începerii protestului s-a realizat în dimineața zilei de 02.02.2021, ora 9:00, adică exact la momentul declanșării sale. Selectarea intervalului orar în care se manifestă protestul, 9:00 - 12:00, nu are la bază niciun criteriu obiectiv și este în același timp discriminatorie. Nici justițiabilii și nici avocații din cauzele programate la instanțele timișorene în intervalul respectiv, programarea realizându-se mult anterior, nu au nicio culpă și nu pot fi afectați de revendicările categoriei profesionale în discuție. Cauzele respective se amână complet nejustificat, tergiversându-se înfăptuirea actului de justiție, posibil cu efecte de nereparat. CIne va răspunde pentru aceste consecințe?

În plus, în ziua de 02.02.2021, la un complet al Curții de Apel Timișoara, care anunțase desfășurarea protestului și, în consecință amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței respective în intervalul orar 9:00 - 12:00, avocaților din cauzele respective interzicându-li-se în mod expres accesul în sala de judecată, s-a decis ad-hoc începerea ședinței de judecată, unele dintre cauzele din intervalul orar menționat fiind reținute în pronunțare, fără participarea părților ori a avocaților, îndrumați anterior în mod eronat! Inadmisibil!

AVOCATUL, partener indispensabil al justiției și protejat de lege, este un profesionist care exercită activitatea în interesul și apărarea justițiabilului client. Efectele protestului spontan dăunează modului în care este organizată activitatea și programul profesional al AVOCATULUI, fără ca acesta să aibe vreo culpă.

În baza relațiilor de colaborare instituțională dintre partenerii în înfăptuirea actului de justiție, devine obligatorie comunicarea prealabilă a oricăror incidente, mai ales a celor voluntare, care afectează într-o măsură mai mare sau mai mică derularea procesului judiciar.

Persoanele și autoritățile responsabile ar trebui să verifice legalitatea revendicărilor, legalitatea protestului și să asigure de urgență măsuri eficiente pentru înfăptuirea actului de justiție. JUSTIȚIA este pentru cetățeni, pentru justițiabili, drepturile acestora neputând fi nici amânate și nici prejudiciate de probleme interne ale sistemului judiciar.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 2347