COMUNICAT SOLIDARIZARE PROTEST BAROUL HUNEDOARA

Baroul Timiș a luat act de poziția exprimată de Baroul Hunedoara, în legatură cu neasigurarea condițiilor pentru exercitarea profesiei de avocat în locațiile instanțelor de judecată.

În acest sens, Baroul Timiș se solidarizează cu protestul inițiat de membrii Corpului Profesional al Avocaților din Baroul Hunedoara, reamintind factorilor de decizie, autorități publice, că înfăptuirea corespunzătoare a actului de justiție, presupune respectarea rolului și poziției avocatului, partener indispensabil al justiției.

Activitatea avocatului, pentru promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale omului, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil, presupune în mod obligatoriu respectarea dispozițiilor art. 78 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, potrivit cărora baroul organizează serviciile de asistenţă judiciară la sediile tuturor instanţelor judecătoreşti din judeţ, în spaţii destinate exclusiv desfăşurării acestei activităţi, care se pun la dispoziţie, în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1203