CONGRESUL AVOCAȚILOR 2021 - MATERIALE DEZBATERE

În cadrul Congresului Avocaților 2021 se organizează o dezbatere sub tema Apărarea Apărării, eveniment care se circumscrie campaniei derulate de profesia de avocat în scopul conștientizării publicului și a factorilor de decizie la nivel național și european în privința acumulării unor probleme care tind să devină sistemice în justiție și afectează exercițiul liber al profesiei de avocat, dar care se reprezintă și o invitație la dialog a tuturor factorilor implicați în sistemul de justiție pentru a găsi cele mai bune soluții.

În acest scop, membrii Baroului Timiș interesați sunt invitați să comunice la UNBR materiale pe marginea temelor propuse pentru a fi dezbătute:

● De ce este necesară o Convenție Europeană a Drepturilor Avocaților

● Rolul avocatului în sistemul de justiție. Ce se înțelege astăzi prin partener indispensabil al justiției?

● Demarcația dintre acțiunile avocatului în exercitarea profesiei și acțiunile clientului său

● Audierea ca martori a avocaților în dosarele îndreptate împotriva clienților lor/Audierea ca martor a judecătorului și a avocatului părții adverse

● Imunitatea pledoariei: concept și garanții în reglementări interne și internaționale; răspunderea avocatului pentru opiniile exprimate în dosar

● Evaluarea și reglementarea onorariilor avocaților în cadrul sistemului judiciar, ca formă de presiune

● Vulnerabilități și garanții ale independenței în exercitarea profesiei de avocat

● Jurisprudența CtEDO și CJUE privind libertatea exercitării profesiei de avocat

Temele pot fi extinse în funcție de domeniul de expertiză și de experiența autorilor.

Materialele vor fi analizate de Comitetul de organizare al Congresului avocaților, iar cele care vor fi selectate vor putea fi prezentate în cadrul dezbaterii de către propunători.

Avocații interesați vor transmite materialele până la data de 10 iunie 2021, la adresa de email comunicare@unbr.ro.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 457