DEPUNERE CERERI/DOCUMENTE LA OCPI TIMIȘ

Membrii Baroului Timiș interesați pot transmite cereri de intabulare sau înscriere provizorie a drepturilor reale în cartea funciară, cereri de notare în cartea funciară sau orice alte solicitări de competența OCPI Timiș prin corespondență electronică, la adresa de email: tm@ancpi.ro.

Atât cererile, cât și înscrisurile justificative (hotărâri judecătorești definitive/irevocabile, alte acte juridice, ordinul de plată al taxei aferente) se vor transmite numai semnate electronic/digital.

Taxele aferente operațiunilor de carte funciară vor fi achitate prin ordin de plată după cum urmează:

Beneficiar: Oficial de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Timiș
Banca: Trezoreria Municipiului Timișoara
Cont IBAN: RO96TREZ621501503X022840
CIF: 10149310

Taxele vor fi calculate de plătitor în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 16/2019 emis de Directorul General ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019 (disponibil aici: http://ocpitimis.ro/docs/legislatie/odg_16_din_07_...). Dacă registratorii de carte funciară vor considera necesar, vor putea solicita prin referatul întocmit corecturi cu privire la cuantumul taxelor achitate.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1683