FUNCȚIONALITATE NOUĂ: CONTRACTE DE COLABORARE AVOCAT STAGIAR/DEFINITIV

Pe website-ul Baroului Timiș a fost implementată o nouă funcționalitate, care facilitează contactul dintre persoanele care au promovat examenul de admitere în profesia de avocat, pe de-o parte și, respectiv, avocații care doresc să încheie, în calitate de avocați coordonatori, contracte de colaborare (și formare profesională). În același timp, funcționalitatea permite și avocaților stagiari și/sau definitivi să aplice pentru încheierea unor noi contracte de colaborare.

Cum se accesează?

I. Pentru avocații care doresc să încheie, în calitate de avocați coordonatori, contracte de colaborare (și formare profesională):

  • în platforma internă, în contul personal, se accesează ’’informații personale’’, unde la ’’coordonare’’ se completează datele de identificare care lipsesc, inclusiv o scurtă descriere a intenției (descriere activitate etc.), putându-se încărca inclusiv sigla formei de exercitare a profesiei (dacă nu se încarcă nicio siglă, anunțurile vor apărea cu sigla Baroului Timiș). Apoi se apasă butonul ’’activează’’, informațiile devenind vizibile pe website-ul www.baroul-timis.ro, la secțiunea ’’organizare’’ - ’’contracte de colaborare avocat stagiar / definitiv’’;
  • în platforma internă, în contul personal, se accesează ’’aplicanți’’, unde vor fi enumerate cronologic informații despre persoanele care au aplicat conform instrucțiunilor de la pct. II. Prin apăsarea butonul ’’citește’’, se poate viziona textul înscris de persoanele care au aplicat conform instrucțiunilor de la pct. II la rubrica ’’intenție’’.

II. Pentru avocații care doresc să încheie, în calitate de avocați stagiari/definitivi, contracte de colaborare (și formare profesională) cu forme de exercitare a profesiei din cadrul Baroului Timiș:

  • pe website-ul www.baroul-timis.ro, se accesează ’’organizare’’ - ’’contracte de colaborare avocat stagiar / definitiv’’, unde vor fi identificate formele de exercitare a profesiei care intenționează să încheie asemenea contracte;
  • se accesează ’’vezi profil’’ la forma de exercitare a profesiei pentru care există interes, iar apoi se accesează ’’aplică’’, unde se completează următoarele informații: nume, prenume, anul promovării examenului (de admitere în profesia de avocat), se bifează rubrica avocat stagiar / avocat definitiv, email, telefon, iar la rubrica ’’intenție’’, se descrie scopul urmărit de solicitant;
  • informațiile respective se transmit automat formei de exercitare a profesiei aleasă, prin email, putând fi vizualizate și în platforma internă, în contul personal al avocatului respectiv.

Prin accesarea acestei platforme, nu se dobândește calitatea de avocat (stagiar/definitiv) în cadrul Baroului Timiș. Potrivit art. 18 alin. 1 și 2 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, la începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia sunt reglementate prin statutul profesiei. Potrivit art. 19 din lege, activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată numai de avocaţi definitivi cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită. Potrivit art. 37 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, după validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune primirea în profesie a candidaţilor admişi şi va emite decizia de primire în profesie. Potrivit art. 216 din Statut, colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacră activitatea sa unei forme de exerciţiu al profesiei de avocat. Contractul de colaborare se încheie în formă scrisă între avocatul colaborator şi titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu menţiunile din anexa nr. IX, precum şi clauze de formare profesională iniţială, dacă avocatul colaborator este stagiar. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă. Potrivit art. 295 din Statut, pentru a fi înscris în Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, avocatul stagiar va înregistra la barou un contract de colaborare profesională sau un contract de salarizare în interiorul profesiei, care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesională iniţială, încheiat cu o formă de exercitare a profesiei, sub îndrumarea unui avocat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 19 din Lege. Potrivit art. 296 alin. 4 din Statut, Consiliul baroului poate stabili numărul de contracte de colaborare profesională sau de salarizare în interiorul profesiei pentru formarea profesională iniţială care pot fi încheiate de un avocat care îndeplineşte condiţiile art. 19 din Lege.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 3265