FUNCȚIONAREA BAROULUI TIMIȘ ȘI A FILIALEI TIMIȘ A CAA ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

I. Începând cu data de 23.03.2020, pe toată durata stării de urgență decretată prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Președintele României, programul de funcționare al Baroului Timiș și al CAA Filiala Timiș este cel normal, de luni până vineri, 8:00 - 16:00, cu următoarele particularități:


1. accesul avocaților în sediul Baroului Timiș este suspendat; cu titlu excepțional, cu acordul responsabilului SAJ Timiș sau al Decanului Baroului Timiș, se permite accesul membrilor SAJ, dacă activitatea judiciară o cere;

Date de contact (pentru funcționarea SAJ Timiș):

DECAN - Avocat dr. Sergiu I. Stănilă, telefon: +40 722 316 451, e-mail: sergiu@stanila.com

PRODECAN - Avocat Cristian Banda, telefon: +40 722 686 631, e-mail: cabinetbanda@gmail.com

RESPONSABIL SAJ TIMIȘ - Avocat Ciprian Barbul, telefon: +40 722 719 689, e-mail: ciprianbarbul@yahoo.com

RESPONSABIL SAJ LUGOJ/FĂGET - Avocat Florin Viorel Subțire, telefon: +40 723 532 979, e-mail: avflorin73@yahoo.com

RESPONSABIL SAJ DETA - Avocat Silviu Ioan Cătălin Oprișan, telefon: +40 724 502 272, e-mail: silvioprisan@yahoo.com

RESPONSABIL SAJ SÂNNICOLAU MARE - Avocat Leontin Marian Luca, telefon: +40 722 282 952, e-mail: cabinetavocat.lucamarian@gmail.com

SECRETAR-ȘEF Diana Zuber, telefon +40 722 734 148, contact@baroul-timis.ro

SECRETAR Dana Sime, telefon +40 720 851 774, contact@baroul-timis.ro


2. accesul publicului în sediul Baroului Timiș este suspendat;


3. toate comunicările între Baroul Timiș și CAA Filiala Timiș, pe de-o parte și, respectiv, avocați, instanțe de judecată, parchete, inspectorate de poliție, instituții publice, persoane fizice sau juridice de drept privat, pe de altă parte, se realizează exclusiv în format electronic (email/fax), la următoarele date de contact:

Baroul Timiș, telefon/fax: +40 256 498 055, e-mail: contact@baroul-timis.ro

CAA Filiala Timiș, telefon/fax: +40 256 498 055, e-mail: caavtimis@yahoo.ro


4. plata oricăror sume de bani datorate cu orice titlu către Baroul Timiș și/sau CAA Filiala Timiș, se realizează prin virament bancar sau prin utilizarea aplicației de plată disponibilă pe platforma internă a avocaților membri ai Baroului Timiș, utilizând următoarele date de plată:

BAROUL TIMIȘ, CIF 4759527, Cont: RO15BREL0002001437590100, Libra Internet Bank Timișoara

CAA Filiala TIMIȘ, CIF 9430265, Cont: RO56BREL0002001436770100, Libra Internet Bank Timișoara

Plata oricăror sume de bani datorate cu orice titlu de către Baroul Timiș și/sau CAA Filiala Timiș către avocați sau către orice alt destinatar, se realizează prin virament bancar.


5. Baroul Timiș ia toate măsurile corespunzătoare pentru asigurarea permanenței funcționării pentru a asigura, pe durata stării de urgență, desfășurarea actului de justiție, în condițiile prevăzute de decret.


II. Baroul Timiș recomandă membrilor săi:


1. Formele de exercitare a profesiei să nu își înceteze activitatea. În pofida reducerii activității instanțelor, activitatea juridică va avea o pondere semnificativă ȋn societate și ȋn această perioadă, iar avocații trebuie să susțină această nevoie socială.


2. Cu respectarea strictă a regulilor de concurență prevăzute ȋn Statutul profesiei de avocat, avocații vor rămâne în strânsă legătură cu clienții, fiind încurajată discutarea cu clienții curenți despre problemele juridice întâmpinate ȋn această perioadă, cum le afectează starea de urgență activitatea sau ce anume planuri de organizare au ȋn vedere și dacă pot fi ajutați.


3. Se recomandă ca formele de exercitare a profesiei să adopte din timp măsuri suplimentare pentru:

a) protejarea documentelor pentru situația în care clădirea sediului profesional ar face obiectul unei intervenții pentru dezinsecție;

b) facilitarea accesului la documentele pentru activitatea curentă în cazul imposibilității accesului ȋn clădirea sediului (scanarea documentelor; documentele confidențiale ținute ȋn dulapuri închise etc.). Aceste scenarii sunt posibile și fiecare forma de exercițiu a profesiei trebuie să aibă un plan care să ȋi permită desfășurarea activității ȋn aceste situații.


4. Se recomandă ca formele de exercitare a profesiei să adopte norme clare privind măsuri de disciplină sanitară și de organizare a activității, precum:

a) Avocații colaboratori sau salarizați ȋn interiorul profesiei, precum și personalul de suport vor lucra de acasă, în măsura în care prezența lor la birou nu este strict necesară; se vor stabili norme interne pentru o bună comunicare în echipele de lucru.

b) Pentru cei care lucrează de la domiciliu:

▪ să fie disponibili ȋn același regim ca și ȋn timpul activității anterioare stării de urgență;

▪ să fie utilizate mijloacele de comunicare on-line; se pot institui, acolo unde este cazul, rețele care să susțină conectarea simultană a mai multor utilizatori;

▪ este important ca avocații care ȋși desfășoară activitatea ȋn cadrul unei forme de exercitare a profesiei să comunice proactiv, iar nu numai atunci când sunt solicitați de coordonatori;

c) În cazul ȋn care este strict necesară prezenta la sediul profesional/sedii secundare:

▪ ȋn cazul ȋn care există riscul minim sau sporit de infecție (din cauza unor contacte cu persoane infectate etc.) să fie anunțat avocatul coordonator, fiind interzisă prezența la birou;

▪ păstrarea unei distanțe de minimum 2 metri unul față de celălalt;

▪ folosirea, ȋn măsura ȋn care aspectele logistice permit, a unei singure încăperi pentru fiecare persoană;

▪ întâlnirile cu clienții se fac numai dacă este strict necesar; este recomandabil ca numărul persoanelor prezente la aceste întâlniri să fie restrâns, întâlnirile să se facă de principiu, ȋntr-o singură încăpere.DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 2628