HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ DIN DATA DE 08.04.2021


HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ

DIN DATA DE 08.04.2021Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș, legal convocată și întrunită în ședința din data de 08.04.2021, în conformitate cu dispozițiile art. 51, art. 52, art. 53, din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66, art. 67, art. 68, art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat,


HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2020.
 2. Se aprobă descărcarea de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2020 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Se aprobă Raportul de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2020.
 4. Se aprobă descărcarea de gestiune și de activitate a Decanului Baroului Timiș pe anul 2020.
 5. Se aprobă Proiectul de buget al Baroului Timiș pentru anul 2021, anexă la prezenta hotărâre.
 6. Se aleg delegații Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2021:
  1. Avocat Banda Cristian;
  2. Avocat Obârșie Cezar-Călin;
  3. Avocat Tulbure Bogdan-Ciprian;
  4. Avocat Titirez Octavian Constantin;
  5. Avocat Țăran Olivian.
 7. Se alege în calitatea de membru al Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș:
  1. Avocat dr. Crăciun Flavia Consuela.
 8. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Baroului Timiș, în condițiile legii și statutului profesiei de avocat.
 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Baroului Timiș.
 10. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, Serviciului Contabilitate al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 303