HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ DIN DATA DE 10.03.2020HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ

DIN DATA DE 10.03.2020


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș, legal convocată și întrunită în ședința din data de 10.03.2020, în conformitate cu dispozițiile art. 51, art. 52, art. 53, din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66, art. 67, art. 68, art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat,


HOTĂRĂȘTE:


 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2019.
 2. Se aprobă descărcarea de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2019 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Se aprobă Raportul de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2019.
 4. Se aprobă descărcărcarea de gestiune și de activitate a Decanului Baroului Timiș pe anul 2019.
 5. Se aprobă Proiectul de buget al Baroului Timiș pentru anul 2020.
 6. Se aleg delegații Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2020:
  1. Avocat Banda Cristian;
  2. Avocat Obârșie Cezar-Călin;
  3. Avocat Popa Cristian;
  4. Avocat Tulbure Bogdan-Ciprian;
  5. Avocat Țăran Olivian.
 7. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Baroului Timiș, în condițiile legii și statutului profesiei de avocat.
 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Baroului Timiș.
 9. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, Serviciului Contabilitate al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Documente atașate

Vizualizări: 1192