​HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ nr. 21/07.08.2018

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

nr. 21/07.08.2018


Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 07.08.2018, conform prevederilor art. 55 alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul Profesiei de Avocat, prin vot exprimat în formă electronică, adoptă următoarea


HOTĂRÂRE


  1. În temeiul art. 7 alin. 9 și 10 și art. 27 alin. 8 și 9 din Hotărârea nr. 462/05.06.2019 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se verifică îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei, pentru candidații care și-au depus dosarul la Baroul Timiș.
  2. În temeiul art. 7 alin. 10 din Hotărârea nr. 462/05.06.2019 a Consiliului U.N.B.R., se validează toți candidații care și-au depus dosarul la Baroul Timiș, pentru examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar.
  3. În temeiul art. 27 alin. 9 din Hotărârea nr. 462/05.06.2019 a Consiliului U.N.B.R., se validează toți candidații care și-au depus dosarul la Baroul Timiș, pentru examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.
  4. Tabelele anexate fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  5. Prezenta hotărâre a fost publicată pe site-ul www.baroul-timis.ro și a fost afișată la sediul Baroului Timiș, astăzi, 08.08.2019, ora 11:30.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 1484