HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ NR. 23/29.09.2020 - REGULAMENTUL PENTRU DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR CU DREPT DE VOT A BAROULUI TIMIŞ, PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIŞ. VOT ELECTRONIC

HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

nr. 23/29.09.2020


Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 29.09.2020, conform prevederilor art. 55 alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 6 din Statutul Profesiei de Avocat, adoptă următoarea


HOTĂRÂRE


1. Se aprobă Regulamentul pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş, anexa 1 la prezenta hotărâre.

2. În cadrul Adunării generale de alegere a organelor de conducere a Baroului Timiș - Decanul Baroului Timiș, 1 membru al Consiliului Baroului Timiș, 3 membri ai Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș, 7 membri ai Comisiei de Disciplină a Baroului Timiș - care se va desfășura în luna noiembrie/decembrie 2020, votul se va desfăşura prin mijloace electronice, conform Regulamentului indicat la pct. 1, precum și mențiunilor din prezenta hotărâre (Anexa 2).

3. „Vot electronic BTM” este un modul funcțional integrat în website-ul și platforma internă a Baroului Timiș. Rolul acestui modul este acela de a asigura exercitarea dreptului la vot, în mediul online, pentru toți avocații din cadrul Baroului Timiș, conținând garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.

4. Pentru a asigura secretul votului, precum și securizarea în mediul online, modulul „Vot electronic BTM” folosește date și funcționalități atât din platforma internă a Baroului Timiș (denumită în continuare Pi-BTM), cât și din aplicația de trimitere email-uri a Baroului Timiș (denumită în continuare Am-BTM), după cum urmează:

4.1. Manager-ul Pi-BTM configurează sesiunea de vot cu următorii parametrii: serie unică (generată automat de forma „VE-BTM-1”), titlu, data în care va fi deschisă sesiunea de vot și detalii, după care se adaugă buletinele de vot și opțiunile aferente acestora. O dată configurată sesiunea de vot, Pi-BTM va aloca automat, sesiunii, o cheie unică (25 caractere generate aleator), cheie valabilă doar în ziua votului.

4.2. Managerul Pi-BTM adaugă cu un singur click, toți avocații cu drept de vot în cadrul Am-BTM, într-o listă unică, unde fiecărui avocat i se va aloca o cheie unică de acces (13 caractere generate aleator).

5. După configurarea sesiunii de vot și adăugarea avocaților în Am-BTM, fiecare avocat va primi o invitație (de tip email), pe adresa de email deja existentă în Pi-BTM. Invitația va conține un link unic (mascat sub forma unui buton cu mesajul „Accept invitația”), care va conține cheia unică a sesiunii (generată automat în Pi-BTM) și cheia unică avocatului (generată automat în Am-BTM).

6. Avocatul acceptă invitația prin click pe butonul cu mesajul „Accept invitația”. O dată acceptă invitația, modulul de vot electronic verifică cheile unice de acces, atât în cadrul Pi-BTM cât și în cadrul Am-BTM. În urma verificării avocatul va fi redirecționat automat către pagina de autentificare a aplicației de vot și va primi un email cu datele de autentificare, sub forma de utilizator unic (7 caractere generate aleator) și parolă unică (15 caractere generate aleator), cu care va putea accesa aplicația de vot și pe baza cărora se vor înregistra voturile pentru fiecare buletin în parte.

7. Prezenta hotărâre conține 2 Anexe și se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș, Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș.

8. Prezenta hotărâre se publică în extras pe www.baroul-timis.ro, cu anonimizarea parțială a datelor cu caracter personal.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 1300