HOTĂRÂREA CONSILIULUI U.N.B.R. NR. 412/07-08.12.2018

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII


HOTĂRÂREA nr. 412

07-08 decembrie 2018


În baza dispozițiilor art. 30 alin. (3) și ale art. 65 lit. v) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, precum și de prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 222/23.03.2017 prin care s-a aprobat Regulament de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale UNBR,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, prin care s-a constituit grupul de lucru ce a avut ca sarcină elaborarea unui Ghid orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor profesionale ale avocaților, restrâns ulterior și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 289/09 decembrie 2017, prin care s-a decis anularea/revocarea prevederilor din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 și consultarea tuturor avocaților prin hotărâri adoptate în adunările generale ale barourilor cu privire la adoptarea unor onorarii minimale cu caracter orientativ,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018, prin s-a decis mărirea numărului consilierilor UNBR care să facă parte din Grupul de lucru al Consiliului UNBR, cu sarcina de a elabora o Propunere unitară privind aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (3) și ale art. 65 lit. v) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, în ce privește onorariile minimale orientative, aferente serviciilor profesionale ale avocaților,

Constatând că încă există barouri care nu au remis punctul lor de vedere cu privire la problematica onorariilor minimale și că Grupul de lucru nu s-a întrunit pentru a dezbate materialul centralizator comunicat de UNBR, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018,


Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 07-08.12.2018,

H O T Ă R Ă Ș T E :


Art. 1 – (1) Grupul de lucru înființat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017 și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018 se modifică și va avea următoarea componență:

  • av. Antonio Iordan, consilier UNBR, Baroul Brăila, coordonator;
  • av. Doina Stupariu, consilier UNBR, Baroul Iași;
  • av. Lucian-Bernd Săuleanu, consilier UNBR, decanul Baroului Dolj
  • av. Leonora-Maria Lanțoși, consilier UNBR, decanul Baroului Bistrița-Năsăud;
  • av. Dan Mihai Șuta, consilier UNBR, decanul Baroului Satu Mare;
  • av. Mariana Popovici, consilier UNBR, Baroul Neamț.

(2) Până la 15.02.2019, barourile care nu au comunicat punctul de vedere cu privire la onorariile minimale vor remite la UNBR hotărârile adunărilor generale ale avocaților, pentru a fi avut în vedere de grupul de lucru.

(3) Grupul de lucru va avea ca material de lucru de bază Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017, în forma în care a fost prezentată Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017, care a validat suspendarea de către Comisia permanenta a UNBR a aplicării unor prevederi ale Hotărârii Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017.

(4) Cu cel mult 10 zile înainte de data convocării următorului Consiliu al UNBR , Grupul de lucru va comunica stadiul lucrărilor pentru examinarea propunerilor de către Consiliul UNBR și pentru informarea tuturor avocaților.

Art. 2 – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).


C O N S I L I U L U. N. B. R.

Vizualizări: 1683