HOTĂRÂREA NR. 3/06.04.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA (extras)


HOTĂRÂREA NR. 3/06.04.2020

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA

(extras)


1. Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Consilului de Administrație al C.A.A. - Filiala Timiș din data de 06.04.2020.

2. Se ia act de indicatorii financiari ai C.A.A. - Filiala Timiș.

3. Se hotărăște modificarea contractului de muncă al doamnei O.B..

4. Se comunică răspuns la solicitarea doamnei avocat C.A..

5. Se hotărăște derularea unor programe proprii în domeniul asistenței sociale pentru avocații Baroului Timiș, în limita sumei de 50.000 lei, cu posibilitatea de suplimentare până la 30% din excedentul anului 2019 la Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale, realizat la nivelul C.A.A. - Filiala Timiș, în condițiile respectării legii și sub rezerva avizării de către Consiliul Baroului Timiș și cu aprobarea Consiliului U.N.B.R., la propunerea Consiliului de administrație al C.A.A..

6. Prezenta hotărâre se publică în extras pe www.baroul-timis.ro, cu anonimizarea parțială a datelor cu caracter personal.


PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A C.A.A.,

Av. Radu ZANDOMENI


Vizualizări: 1219