HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONGRESUL AVOCAȚILOR 2019

Publicăm HOTĂRÂRILE adoptate de Congresul Avocaților, 06 – 07 iunie 2019:

- Hotărârea nr. 09 a Congresului avocaților prin care se mandatează Consiliul UNBR să analizeze și să fundamenteze din punct de vedere economic și juridic posibilitatea înființării Casei Centrale de Credit și Ajutor a Avocaților; (DOCX / PDF)

- Hotărârea nr. 10 a Congresului avocaților prin care se mandatează Consiliul UNBR să aprobe rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli al UNBR pentru 2019, prin transferul de sume între capitolele bugetului; (DOCX / PDF)

- Hotărârea nr. 11 a Congresului avocaților privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/ completarea unor acte normative.(DOCX / PDF)DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 1107