Hotărâri adoptate de Congresul Avocaților desfășurat la București, între 23 – 25 MARTIE 2017

Publicăm Hotărârile adoptate de Congresul Avocaților desfășurat la București, între 23 - 25 MARTIE 2017:

1. HOTĂRÂREA NR. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2016 și Congresul avocaților 2017);

2. HOTĂRÂREA NR. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016;

3. HOTĂRÂREA NR. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2017; 

4. HOTĂRÂREA NR. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2016;

5. HOTĂRÂREA NR. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocați pe anul 2017;

6. HOTĂRÂREA NR. 06 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină;

7. HOTĂRÂREA NR. 07 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 1221