HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL UNBR - MARTIE 2019

Stimați Colegi,

Publicăm:

1. HOTĂRÂREA nr. 430/23 martie 2019 de modificare a art. 1 din Hotărârea Consiliului UNBR 398/07-08 decembrie 2018.

2. HOTĂRÂREA nr. 431/23 martie 2019 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor dinRomânia nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

3. HOTĂRÂREA nr. 435/23 martie 2019 de validare a examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea martie 2019, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și UNBR, cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Documente atașate

Vizualizări: 1426