Hotărâri ale Consiliului U.N.B.R. privind indicatorii sistemului CAA pentru anul 2020

Publicăm următoarele hotărâri ale Consiliului U.N.B.R. privind indicatorii sistemului CAA pentru 2020:

1. Hotărârea nr. 67/2020 privind venitul de referință.

2. Hotărârea nr. 68/2020 privind valoarea punctului de pensie.

2. Hotărârea nr. 69/2020 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A..

2. Hotărârea nr. 70/2020 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului.

2. Hotărârea nr. 71/2020 privind cuantumul ajutorului de deces.

2. Hotărârea nr. 72/2020 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A..

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 834