HOTĂRÂRI CAA

Publicăm:

1. Hotărârea nr. 11/27.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.A.A., privind obligativitatea implementării și utilizării de către filialele C.A.A. a programului de contabilitate SAGA începând cu trimestrul al II-lea al anului 2020.

2. Hotărârea nr. 12/27.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.A.A., privind obligativitatea implementării și utilizării de către filialele C.A.A. a programului de gestiune avocați pus la dispoziție de C.A.A. începând cu trimestrul al II-lea al anului 2020.

3. Solicitarea Președintelui Consiliului de Administrație al CAA, conformă cu prevederile art. 18 alin. (2) din Statutul C.A.A.: ”Avocatul care nu a achitat contribuția maximă la care se referă art. 20 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 este obligat să depună la filială, în fiecare an, copia declarației privind veniturile anuale realizate precum și copia deciziei definitive de impunere în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal”. În consecință, până la data de 30 iunie 2020, avocații membri ai Baroului Timiș sunt rugați să depună la Filiala Timiș a CAA, copii după (cei care se regăsesc în situația reglementată de textul de lege precitat):

- Declarația privind veniturile anuale realizate;

- Decizia definitivă de impunere.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA,

PREȘEDINTE,

Avocat Radu ZANDOMENI

Documente atașate

Vizualizări: 959