Știri

Showing 1-15 of 15 items.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE CAA

Publicăm precizări suplimentare CAA.


ANUNȚ IMPORTANT CAA FILIALA TIMIȘ

Publicăm Anunțul CAA FILIALA TIMIȘ:

1. Avocații membri ai Baroului Timiș sunt rugați să prezinte Declarația unică pentru anul 2020, în fotocopie, la Serviciul de Contabilitate al CAA Filiala Timiș.
2. A


[...]

Instrucțiuni tranzitorii pentru modul de introducere în aplicația CAA a veniturilor acordate avocaților în perioada stării de urgență în baza O.U.G. nr. 30/2020 cu modificările ulterioare și a contribuțiilor aferente acestor indemnizații

Publicăm instrucțiunile tranzitorii pentru modul de introducere în aplicația CAA a:

- veniturilor acordate avocaților în perioada stării de urgență în baza O.U.G. nr. 30/2020 cu modificările ulterioar


[...]

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 145 din 12 aprilie 2021 de aprobare a Regulamentul de regularizare anuală a contribuțiilor avocaților la fondurile CAA

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 145 din 12 aprilie 2021 de aprobare a Regulamentul de regularizare anuală a contribuțiilor avocaților la fondurile CAA.PREȘEDINTE CA AL FILIALEI TIMIȘ A CAA,

Avo

[...]

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA DIN DATA DE 08.04.2021HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

DIN DATA DE 08.04.2021Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Filialei Timiș a CAA, legal convocată și întrunită în ședința din dataH


[...]

​COMUNICAT IMPORTANT C.A.A. privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 30/2020 cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020 și O.U.G. nr. 226/2020 în cadrul sistemului C.A.A

Casa de Asigurări a Avocaților din România, persoană juridică de interes public, autonomă, investită cu personalitate juridică, gestionara sistemului propriu și autonom de pensii și alte drepturi de a[...]

HOTĂRÂRI CAA

Publicăm:

1. Hotărârea nr. 38/26.11.2020 privind aplicabilitatea O.U.G. nr. 132/2020 în sistemul C.A.A.

2. Hotărârea nr. 39/26.11.2020 privind introducerea în legislație a codului de indemnizație de asi


[...]

COMUNICAT CAA - Referitor: Indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 32/2020

În ședința din 29.05.2020 a fost analizată situația indemnizațiilor primite de avocați de la Statul Român în baza O.U.G. nr. 32/2020 cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al C.A.A. co[...]

ANUNȚ IMPORTANT CAA FILIALA TIMIȘ

Începând cu data de 01.05.2020 se închide contul bancar al Filialei Timiș a CAA, deschis la Banca BRD GSG Timișoara.

Membrii Baroului Timiș sunt rugați să efectueze plata contribuțiilor datorate pentr
[...]

HOTĂRÂREA NR. 3/06.04.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA (extras)


HOTĂRÂREA NR. 3/06.04.2020

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA

(extras)


1. Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Consilului de Administrație al C.A.A. - Filiala Timiș din dat[...]

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CAA FILIALA TIMIȘ din data de 06.04.2020, ora 11:00, care se va desfășura în sistem videoconferință

Publicăm în extras ordinea de zi a ședinței CAA Filiala Timiș din data 06.04.2020, ora 11:00:

1. Discutarea solicitării doamnei avocat Ancuța COLCA.

2. Discutarea măsurilor care se impun a fi luate de c[...]

HOTĂRÂRI CAA

Publicăm:

1. Hotărârea nr. 11/27.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.A.A., privind obligativitatea implementării și utilizării de către filialele C.A.A. a programului de contabilitate SAGA înce


[...]

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA DIN DATA DE 10.03.2020

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

DIN DATA DE 10.03.2020


Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Filialei Timiș a CAA, legal convocată și întrunită în ședința din data


H


[...]

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL U.N.B.R. PRIVIND SISTEMUL DE CONTRIBUȚII AL AVOCAȚILOR - MARTIE 2019

Stimați Colegi,

Publicăm:

1. HOTĂRÂREA nr. 433/23 martie 2019 privind valoarea punctului de pensie.

2. HOTĂRÂREA nr. 434/23 martie 2019 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A.


DECAN,

Avocat dr. Se

[...]
© Baroul Timiș 2021. Toate drepturile rezervate. By webarchitects.ro