Știri

Showing 41-60 of 234 items.

ZIUA AVOCATULUI ROMÂN, 24 IUNIE 2020

Cu ocazia Zilei Avocatului Român, sărbătorită în fiecare an la data de 24 Iunie, vă urez tuturor entuziasm și putere de muncă în exercitarea profesiei.

În aceste vremuri, marcate de distanțare fizică

C[...]

ANUNȚ DECES

Corpul Profesional al Avocaților din cadrul Baroului Timiș, împreună cu membrii Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților,

deplâng dispariția colegului nostru, Avocat (pensionar) Ioan Țunea, exp


[...]

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA APLICAȚIEI ''DOSAR ELECTRONIC'' PENTRU AVOCAȚI

Publicăm comunicările din partea Curții de Apel Timișoara privind funcționarea aplicației Dosar Electronic pentru avocați.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ17.06.2020: MODIFICAREA PROGRAMULUI DE FUNCȚIONARE LA CASIERIA BAROULUI TIMIȘ ȘI A FILIALEI TIMIȘ A CAA

Vă informăm că în data de 17.06.2020, casieria Baroului Timiș și a Filialei Timiș a CAA va funcționa în intervalul orar 8:00 - 13:00.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă cerem scuze pentru eventualele


D

[...]

ANUNȚ APLICARE HOTĂRÂRI COTE CAA ȘI BAROU/UNBR

Vă reamintim că termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 58/27.03.2020 până la care se aplică măsurile acolo dispuse este 16.06.2020. Hotărârea Consi[...]

SOLICITĂRI PRIVIND FUNCȚIONAREA SAJ TIMIȘ - ONORARII NEPLĂTITE MANDATE EUROPENE

Membrii SAJ Timiș cărora li s-au emis împuterniciri avocațiale de reprezentare din oficiu a clienților în dosarele având ca obiect mandate europene și care au formulat cereri de îndreptare eroare mate[...]

DEPUNERE CERERI/DOCUMENTE LA OCPI TIMIȘ

Membrii Baroului Timiș interesați pot transmite cereri de intabulare sau înscriere provizorie a drepturilor reale în cartea funciară, cereri de notare în cartea funciară sau orice alte solicitări de c


[...]

COMUNICAT DE PRESĂ

În ședința din data de 09.06.2020, Consiliul Baroului Timiș a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apăr
[...]

COMUNICAT DE PRESĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA: IMPLEMENTAREA DOSARULUI ELECTRONIC/APLICAȚIEI TDS - TRANSMITERE DOCUMENTE SECURIZAT

Publicăm Comunicatul de presă.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


ADRESA CURȚII DE APEL CLUJ - APLICAȚIE ELECTRONICĂ COMUNICARE CITAȚII ȘI ACTE DE PROCEDURĂ

Publicăm Adresa transmisă de Curtea de Apel Cluj, prin care se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș că, începând cu data de 25.05.2020, această instanță va da în folosință o aplicație electron[...]

PROGRAM MODIFICAT CASIERIA BAROULUI TIMIȘ ȘI A FILIALEI TIMIȘ A CAA

În data de 22.05.2020, casieria Baroului Timiș și a Filialei Timiș a CAA va funcționa după următorul program: 8:00 - 13:00. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru inconvenientele creat

[...]

COMUNICAT DE PRESĂ AL TRIBUNALULUI TIMIȘ - 15.05.2020

Biroul de informare și relaţii publice al Tribunalului Timiş este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

I. Măsuri adoptate la nivelul instanței ca urmare a reluării activităț


[...]

PROGRAM AVOCAȚI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

Informăm membrii Baroului Timiș că, potrivit unei adrese transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, începând cu data de 18.05.2020, accesul avocaților la compartimentul grefă din cadrul


[...]

Comunicatul de presă al Judecătoriei Timișoara privind măsurile adoptate ca urmare a încetării stării de urgență

Publicăm Comunicatul de presă al Judecătoriei Timișoara privind măsurile adoptate ca urmare a încetării stării de urgență.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL BAROULUI TIMIȘ ȘI AL FILIALEI TIMIȘ A CAA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.05.2020

Începând cu data de 18.05.2020,

se reia programul normal de funcționare al Baroului Timiș și al Filialei Timiș a CAA, respectiv de luni până vineri, 8:00 - 16:00.

Programul casieriei este de luni până

[...]

Decizia Curții de Apel Timișoara nr. 53 din 13 mai 2020

Publicăm Decizia Curții de Apel Timișoara nr. 53/13.05.2020 dată pentru reglementarea administrativ-jurisdicțională a activității instanțelor judecătorești din raza Curții de Apel Timișoara, în perioa[...]

CAUZE CARE SE JUDECĂ ÎN DATA DE 22.04.2020 LA INSTANȚELE DIN TIMIȘOARA: JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

Listă atașată.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


DECES AVOCAT

Corpul Profesional al Avocaților din Baroul Timiș,

Membrii Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților,

deplâng dispariția colegului nostru, Avocat Mircea Frumosu, exprimându-și deplina compasiune


D

[...]

ANUNȚ DECES

Corpul Profesional al Avocaților din Baroul Timiș,

Membrii Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților,

suntem alături de colega noastră, Doamna Avocat Carmen Novac, în dificila încercare determina


[...]

SĂRBĂTORI FERICITE!

Sărbători Fericite!


© Baroul Timiș 2021. Toate drepturile rezervate. By webarchitects.ro