Știri

Showing 101-120 of 751 items.

ANUNȚ DECES

Corpul Profesional al Avocaților din cadrul Baroului Timiș, împreună cu membrii Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților,

deplâng dispariția colegului nostru, Avocat (pensionar) Ioan Țunea, exp


[...]

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 23.06.2020, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.06.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBAL[...]

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA APLICAȚIEI ''DOSAR ELECTRONIC'' PENTRU AVOCAȚI

Publicăm comunicările din partea Curții de Apel Timișoara privind funcționarea aplicației Dosar Electronic pentru avocați.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂDECIZII CP UNBR

Publicăm:

1. Decizia Comisiei Permanente nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2020;

2. Decizia Comisiei Permanente nr. 136/12.06.2020 privind va


[...]

17.06.2020: MODIFICAREA PROGRAMULUI DE FUNCȚIONARE LA CASIERIA BAROULUI TIMIȘ ȘI A FILIALEI TIMIȘ A CAA

Vă informăm că în data de 17.06.2020, casieria Baroului Timiș și a Filialei Timiș a CAA va funcționa în intervalul orar 8:00 - 13:00.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă cerem scuze pentru eventualele


D

[...]

ANUNȚ APLICARE HOTĂRÂRI COTE CAA ȘI BAROU/UNBR

Vă reamintim că termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 58/27.03.2020 până la care se aplică măsurile acolo dispuse este 16.06.2020. Hotărârea Consi[...]

SOLICITĂRI PRIVIND FUNCȚIONAREA SAJ TIMIȘ - ONORARII NEPLĂTITE MANDATE EUROPENE

Membrii SAJ Timiș cărora li s-au emis împuterniciri avocațiale de reprezentare din oficiu a clienților în dosarele având ca obiect mandate europene și care au formulat cereri de îndreptare eroare mate[...]

DEPUNERE CERERI/DOCUMENTE LA OCPI TIMIȘ

Membrii Baroului Timiș interesați pot transmite cereri de intabulare sau înscriere provizorie a drepturilor reale în cartea funciară, cereri de notare în cartea funciară sau orice alte solicitări de c


[...]

COMUNICAT DE PRESĂ

În ședința din data de 09.06.2020, Consiliul Baroului Timiș a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apăr
[...]

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 09.06.2020, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.06.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBAL


[...]

COMUNICAT DE PRESĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA: IMPLEMENTAREA DOSARULUI ELECTRONIC/APLICAȚIEI TDS - TRANSMITERE DOCUMENTE SECURIZAT

Publicăm Comunicatul de presă.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


COMUNICAT CAA - Referitor: Indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 32/2020

În ședința din 29.05.2020 a fost analizată situația indemnizațiilor primite de avocați de la Statul Român în baza O.U.G. nr. 32/2020 cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al C.A.A. co[...]

HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ NR. 15/26.05.2020

Publicăm Hotărârea nr. 15/26.05.2020 a Consiliului Baroului Timiș (extras).


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


ADRESA CURȚII DE APEL CLUJ - APLICAȚIE ELECTRONICĂ COMUNICARE CITAȚII ȘI ACTE DE PROCEDURĂ

Publicăm Adresa transmisă de Curtea de Apel Cluj, prin care se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș că, începând cu data de 25.05.2020, această instanță va da în folosință o aplicație electron[...]

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 26.05.2020, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.05.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBAL


[...]

HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ NR. 13/18.05.2020

Publicăm Hotărârea nr. 13/18.05.2020 a Consiliului Baroului Timiș (extras).


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ NR. 12/12.05.2020

Publicăm Hotărârea nr. 12/12.05.2020 a Consiliului Baroului Timiș (extras).


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


PROGRAM MODIFICAT CASIERIA BAROULUI TIMIȘ ȘI A FILIALEI TIMIȘ A CAA

În data de 22.05.2020, casieria Baroului Timiș și a Filialei Timiș a CAA va funcționa după următorul program: 8:00 - 13:00. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru inconvenientele creat

[...]

COMUNICAT DE PRESĂ AL TRIBUNALULUI TIMIȘ - 15.05.2020

Biroul de informare și relaţii publice al Tribunalului Timiş este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

I. Măsuri adoptate la nivelul instanței ca urmare a reluării activităț


[...]

PROGRAM AVOCAȚI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

Informăm membrii Baroului Timiș că, potrivit unei adrese transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, începând cu data de 18.05.2020, accesul avocaților la compartimentul grefă din cadrul


[...]
© Baroul Timiș 2021. Toate drepturile rezervate. By webarchitects.ro