Mesaj de protest față de propunerea de modificare a art. 76 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 

Având în vedere,

- Hotărârea adoptată de către Consiliul Baroului Timiș în ședința din 25.10.2016, cu privire la exprimarea unei poziții de protest față de Proiectul de modificare a art. 76 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor;

- Faptul că propunerea de modificare a articolului amintit ar permite judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți și personalului de specialitate juridică asimilat acestora, cu o vechime de cel puțin 18 ani în aceste funcții, să devină fără examen avocați;

-  Identificarea necesității unei luări de poziții, în solidar cu confrații avocați, în vederea respectării Constituției, principiilor și valorilor profesiei,

Baroul Timiș își exprimă solidaritatea cu mesajul de protest lansat de colegii avocați din țară și susține, la rândul său, necesitatea respectării unor principii nediscriminatorii la accederea în profesie, în acord cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Baroul Timiș consideră că intrarea în profesie printr-o astfel de modalitate nu ar servi interesului principalilor beneficiari. O expertiză de 18 ani în profesiile amintite ar trebui să fie un atu și un imbold pentru susținerea unui astfel de examen. Exercitarea profesiei de avocat are o specificitate ce nu se regăsește în planul celorlalte profesii juridice iar o expertiză în cadrul acestora este necesară dar nu suficientă pentru a performa în avocatură.

Interesul corpului profesional al avocaților este acela de a menține un standard ridicat al prestațiilor exercitate în cadrul profesiei, astfel încât se impune menținerea unei forme de verificare a celor care doresc să îmbrățișeze această carieră.

În felul acesta, ar fi eliminată și orice formă de discriminare față de mai tinerii noștri colegi, iar raporturile ulterioare de confraternitate ar fi clădite ab intio pe coordonate solide și transparente.

Decan,

Valeriu RĂUȚĂ

| | Hits: 1106