ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 27.08.2020, ORA 14:00 (VOT ÎN FORMAT ELECTRONIC, PRIN EMAIL)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 27.08.2020, ora 14:00:


EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de lege şi statutul profesiei și validarea candidaților care și-au depus dosarul la Baroul Timiș, în temeiul art. 7 alin. 9 și 10 și art. 28 alin. 8 și 9 din Hotărârea nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

ORGANIZARE CONFERINȚĂ PROFESIONALĂ

2. Conferința profesională (online), date propuse: 19.09.2020, 26.09.2020, 03.10.2020.

DIVERSE

3. Aprobare ofertă dezvoltare sistem informatic.


Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 26.08.2020, împreună cu convocarea ședinței și materialele în baza cărora a fost întocmită, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 26.08.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 969