ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 02.07.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 02.07.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.06.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Convenție de conlucrare profesională încheiată între S. și A. SCA și D.C.A. Cabinet de Avocat.

3. Act adițional la Contractul de colaborare încheiat între V. și A. SCA și Avocat N.C..

4. Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a Brancov Simionescu Tudor SCA.

5. Cerere de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil, începând cu data de 08.07.2019, formulată de Doamna Avocat Cristina Simulescu.

6. Încetare colaborare între CA Popeți Adrian și Avocat Rada Maria Cristiana.

7. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Arcadie Anastasescu și Avocat Rada Maria Cristiana.

8. Cerere de suspendare din activitate începând cu data de 01.07.2019, formulată de Domnul Avocat Adrian Popeți (a redobândit calitatea de procuror).

9. Concediu recuperare capacitate de muncă - perioada 30.06.2019 - 14.07.2019 - avocat Roibu Anca.

10. Concediu recuperare capacitate de muncă - perioada 28.06.2019 - 06.07.2019 - avocat Săracu Ionela.

11. Concediu recuperare capacitate de muncă - perioada 21.06.2019 - 01.07.2019 - avocat Cărăbaș Florin.

12. Concediu recuperare capacitate profesională - perioada 01.07.2019 - 02.08.2019 - avocat Leucuș Ionuț Alin.

13. Încetare existență CA Croitoriu Simona.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

14. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 18.06.2019 - 02.07.2019.

15. Informare privind participarea la ședința Comisiei Permanente a UNBR din 21.06.2019.

16. Informare privind stadiul organizării Zilei Baroului Timiș 2020.

17. Informare privind situația plății onorariilor pentru asistența judiciară obligatorie în procesele penale.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

18. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

19. Adresă Tribunalul Timiș privind aplicarea art. 12 din O.U.G. nr. 51/2008.

20. Adresă Curtea de Apel Timișoara privind înscrierea Domnului M.M. pe Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei sau alte tablouri (avocați activi) începând cu 31.10.2016 la zi.

21. Comunicare soluție clasare Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara - plângere contra W.J. S.R.L. și I. . Formulare plângere împotriva soluției de clasare.

22. Deschidere cont bancar CEC, pentru virarea remunerațiilor de curator, în special pentru localitățile în care nu există sucursală/filială a Libra Internet Bank.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 01.07.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 01.07.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1241