ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 03.03.2020

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.03.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.02.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Domnul Avocat Sandu Sebastian Sharan de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.

3. Cerere formulată de Doamna Avocat Geană Doina Maria de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.

4. Înființare CA Silviu-Nelu NOVAC, cu sediul profesional în Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 32, bl. 55, et. 2, ap. 10, jud. Timiș.

5. Înființare CA Zaharia Radu-Andrei, cu sediul profesional în Timișoara, 300037, str. Nicolae Iorga nr. 6c, ap. 1, jud. Timiș. Declară patrimoniu de afectațiune.

6. Schimbare denumire CA, noua denumire fiind Kubaji-Teslovici Adriana.

7. Schimbare sediu al CA Dr. Sbârnă Sever-Alexandru, noua adresă fiind Timișoara, str. Palanca nr. 4, ap. B.12, jud. Timiș.

8. Contract de conlucrare profesională încheiat între CA Nastasiu Călin Ciprian și CA Mihai Nastasiu.

9. Cerere de intrare începând cu data de 01.04.2020, în concediu de maternitate, lăuzie și creștere copil până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna Avocat Boc Andrada Sorana.

10. Cerere avizare domeniu, website, adrese email și sigle, formulată de Domnul Avocat Cioran Cornel Aurelian - www.cc-lawyers.ro.

11. Cerere emitere punct de vedere privind necesitatea emiterii împuternicirilor avocațiale în cazul contractelor de asistență juridică având ca obiect exclusiv redactare de înscrisuri, formulată de Domnul Avocat Cioran Cornel Aurelian.

12. Cerere privind analiza oportunității emiterii unei hotărâri a Consiliului Baroului Timiș privind emiterea de împuterniciri avocațiale în format electronic, formulată de Domnul Avocat Cioran Cornel Aurelian.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 17.02.2020 - 03.03.2020.

14. Aprobarea Raportului Decanului Baroului Timiș pentru anul 2019, în vederea prezentării și votării lui în Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș.

15. Însușirea Raportului Consiliul Baroului Timiș, redactat de Decanul Baroului Timiș, în vederea prezentării și votării lui în Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș.

16. Ratificare prelungire abonament acces www.universuljuridic.ro.

17. Analiză ofertă EBAS.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

18. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș formulată de Doamna Avocat Alexandra Maria Borca și înscriere în Baroul Timiș începând cu data de 09.03.2020. Contract de colaborare încheiat cu CA Mușat Alina Florina.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

19. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DEPUNERE JURĂMÂNT PROFESIONAL

20. Avocat stagiar Turcu Iuliana Cristina - SCA Gociu și Asociații.

21. Avocat stagiar Codilă Luta-Nicolae - CA Ageu Nicoleta.

22. Avocat stagiar Popa Ionuț Laurențiu - CA Onița-Mârșu Mihaela-Anișoara.

23. Avocat stagiar Condea Mădălina Gențiana - CA Moțec Ștefan.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

24. Plângere din partea petentei P.C. împotriva Doamnei Avocat M.S..

DIVERSE

25. Aprobare proiect de buget Baroul Timiș 2020, în vederea prezentării și votării lui în Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 01.03.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 01.03.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1329