ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 03.06.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.06.2019, ora 14:00:

CONSILIUL BAROULUI TIMIȘ

1. Componență în urma desfășurării Adunării Generale Elective din data de 22.05.2019.

2. Durată mandat.

3. Departamente ale Consiliului Baroului Timiș.

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

4. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 21.05.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

5. Cerere formulată de avocat Calancea Adina - concediu în perioada 31.05.2019 - 02.06.2019.

6. Cerere formulată de avocat Per Lucia Florina - concediu în perioada 11.07.2019 - 22.07.2019. Cerere de neprogramare în această perioadă la asistență judiciară obligatorie.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Pavel Diana, începând cu data de 01.07.2019, pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani.

8. Cerere formulată de Doamna Avocat Mărcuș Alina Mirabela, de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, numai pentru Judecătoria Sânnicolau Mare.

9. Cerere formulată de Doamna Avocat Dornean Păunescu Raluca Laura de înscriere în Tabloul Avocaților a titlului științific de Doctor în drept.

10. Act adițional de încetare a contractului de colaborare dintre S. și A. SCA și Avocat I.L.C..

11. Act adițional de încetare a contractului de colaborare dintre P.A.C. CA și Avocat C.C.M..

12. Cerere formulată de Avocat R.A.Z. - deținere calitate de asociat și administrator cu puteri limitate în S.R.L..

13. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Șorban Lorena Florina.

14. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Iulia Luciana Caizer, începând cu data de 03.06.2019.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

15. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 21.05.2019 - 03.06.2019.

16. Participare la Zilele Baroului Cluj 29.05.2019 - 01.06.2019. Decontare cheltuieli.

17. Demersuri privind identificarea societăților care au în obiectul de activitate prestarea de servicii reglementate de Legea nr. 51/1995 republicată.

18. Demersuri privind instituirea produsului bancar cont fiduciar, necesar pentru activitatea profesională reglementată de dispozițiile Legii nr. 51/1995 republicată.

19. Demersuri privind modificări legislative cu impact asupra profesiei de avocat.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

20. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ/CERERI RESTITUIRE ONORARIU

21. Adresă formulată de B.P. S.R.L. privind plângerea formulată împotriva Domnului Avocat I.B..

DEPUNERE JURĂMÂNT PROFESIONAL

22. Contract de colaborare încheiat între CA Bugarski Loredana Cleopatra și Avocat stagiar Mazilu Raluca Maria.

23. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere în Tabloul Avocaților Incompatibili (promovare examen de admitere INM), formulată de Avocat stagiar Mazilu Raluca Maria.

DIVERSE

24. Comunicare Vodafone S.A.

25. Adresă din partea Judecătoriei Timișoara de comunicare date cumpărare blocuri de contracte de asistență juridică emise în 2016 și 2018 de către CA B.G.C..

26. Adresă comunicată de Curtea de Apel Timișoara - Decizia nr. 40/21.05.2019 de revocare a Deciziei nr. 39/13.05.2019.

27. Protocol privind predarea unui spațiu în folosință și calcularea utilităților, de către Curtea de Apel Timișoara, Baroului Timiș.

28. Aprobare plată taxă anul 2 INPPA pentru avocații stagiari din Baroul Timiș.

29. Cerere de sponsorizare din partea Asociației Tinerilor Avocați din Baroul Timiș 2008, cu suma de 1.428 lei, pentru plata serviciilor de realizare siglă și website.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 02.06.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 02.06.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1365