ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 03.12.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.12.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 19.11.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Adresă privind încheierea unui contract individual de muncă începând cu data de 01.11.2019, formulată de Doamna Avocat Meici Simona Ildiko - motiv de incompatibilitate.

3. Cerere de retragere definitivă prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei de avocat începând cu data de 01.01.2020, formulată de Domnul Avocat Ganț Dumitru.

4. Acte modificare structură Aron, Galanton & Asociații SCA.

5. Cerere de modificare a adresei sediului profesional al CA Sandovici Constantin Gigi, noua adresă fiind în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 15, jud. Timiș.

6. Cerere de modificare a adresei sediului profesional al CA Bugarski Elena Emilia, noua adresă fiind în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 2, sc. C, et. IV, ap. 20, jud. Timiș.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 31.12.2019, formulată de Domnul Avocat Bălan Romeo.

8. Cerere de suspendare și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, formulată de Domnul Avocat Daba Răzvan Andrei (admis în magistratură).

9. Act adițional la contractul de colaborare dintre Martonosy & Asociații SCA și CA Farcaș Claudia Aurelia.

10. Cerere de înscriere pe Tabloul Avocaților Definitivi și de deschidere CA Ghenț Grațian, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Dâmbovița nr. 52, bl. C10, sc. B, ap. 24, 300457, jud. Timiș. Aport constituire patrimoniu de afectațiune.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 19.11.2019 - 03.12.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DEPUNERE JURĂMINTE AVOCAȚI STAGIARI/DEFINITIVI

13. CHIRA ELVIRA - CA Dr. Adrian Fanu-Moca, avocat dr. Adrian Fanu-Moca.

14. OROȘ SILVANA MARIA - CA Dr. Gașpar Paula Loredana, avocat dr. Gașpar Paula Loredana.

15. CORBAN ȘTEFANIA RAMONA - CA Cândea Claudia Nadina Daciana, avocat Cândea Claudia Nadina Daciana.

16. ȚIRA LENUȚA - CA Carmen Novac, avocat Carmen Novac.

17. BOTOȘ RAUL - CA Nemeth Zoltan, avocat Nemeth Zoltan.

DIVERSE

18. Cerere de de deschidere a unui sediu secundar al CA Morar Gabriela Maria din Baroul Sibiu, adresa fiind Timișoara, str. Ion Vidu nr. 16, ap. 2, jud. Timiș.

19. Analiză majorare salarii personal Baroul Timiș.

20. Analiză acordare prime de Crăciun.

21. Analiză taxe percepute pentru serviciile prestate de Baroul Timiș, conform Statutului Profesiei de Avocat.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 30.11.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 30.11.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1497