ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 05.10.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 05.10.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 21.09.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Schimbarea numelui de familie prin căsătorie (din Balea Maria Roxana în Balea Stanciu Maria Roxana).

3. Retragere asociat Avocat dr. Ligia Cătuna din SCA Ligia Cătuna și Asociații.

4. Proces-verbal Adunare Asociați SCA Ligia Cătuna și Asociații.

5. Înființare CI Ligia Cătuna (Ligia Cătuna LawOffice) cu sediul în Dumbrăvița, str. Neptun nr. 10, jud. Timiș. Se declară aport la constituirea patrimoniului de afectațiune.

6. Act adițional la contractul de colaborare dintre SCA Maier, Ciucur și Asociații și Doamna Avocat Laura Cristina Tegzeș.

7. Schimbare sediu profesional al CI Ioaneș Loredana-Annemaria, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Revoluției din 1989 nr. 3, et. 1, ap. 5, jud. Timiș.

8. Acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA sesiunea noiembrie 2021 - avocat Atanasiu Roxana Maria Alexandra (înscrisă în Tabloul Avocaților stagiari din Baroul Timiș la data de 21.01.2020).

9. Sesizare privind neconcordanțele din O.U.G. nr. 130/2020 - Avocat Cristian Zsifkov.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

10. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 21.09.2021 - 05.10.2021.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

11. Plângere formulată de petenta A.L. împotriva Domnului Avocat F.C., transmisă de UNBR.

DIVERSE

12. UNBR - Solicitare emitere punct de vedere față de contestația formulată de Doamna Avocat M.G..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 03.10.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 03.10.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș.

Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 621