ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 06.04.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.04.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.03.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Sancționare cu amenda, avocat V.I. - Judecătoria Timișoara, solicitare CNP.

3. Sancționare cu amenda, avocat D.C.A. - Tribunalul Timiș, solicitare date personale.

4. Înștiințare privindu-l pe Domnul Avocat S.S.A. - Tribunalul Timiș.

5. Cerere formulată de Domnul Giurgean Alex Ioan de înscriere în Tabloul Avocaților Incompatibili din Baroul Timiș, care nu au exercitat niciodată profesia de avocat.

6. Schimbare sediu profesional al CI Adăscăliței Codruța Mihaela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 14, ap. SAD 13, jud. Timiș.

7. Act adițional la contractul de colaborare dintre CI Mușat Alina Florina și Avocat Borca Alexandra Maria.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

8. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 23.03.2021 - 06.04.2021.

9. Informare privind activitatea UNBR.

JURĂMÂNT PROFESIONAL

10. Avocat stagiar Giurgean Alex Ioan.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

11. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

12. Cerere formulată de M.G.Ț. de eliberare a unei adeverințe din care să reiasă perioada în care Domnul L.D. a activat ca avocat în Baroul Timiș.

13. Avizare proiect de buget al Filialei Timiș a CAA.

14. Validare candidaturi pentru calitatea de membru al Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș și, respectiv, pentru calitatea de delegat al Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2021.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 04.04.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 04.04.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 937