ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 06.07.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.07.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 08.06.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților BRANCOV, SIMIONESCU, TODOR SCA.

3. Cerere de înscriere în Registrul avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Doamna Avocat Elvira Chira.

4. Cerere de înscriere în Registrul avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Doamna Avocat Crișan Alecsandra Iasmina.

5. Schimbare adresă sediu profesional al CI Predescu Carmen Olivia, noua adresă fiind în Giroc, str. Satelitului nr. 12, jud. Timiș.

6. Schimbare adresă sediu profesional al CI Cercega Dana Sorina, noua adresă fiind în Sat Herendești nr. 113, Comuna Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș.

7. Schimbare adresă sediu profesional al CI Balbierer Alina, noua adresă fiind în Timișoara, Piața Ionel I. C. Brătianu nr. 2, et. 1, ap. 13, jud. Timiș.

8. Cerere de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI Radu Alexandra, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a avocatului titular (fostă Luchin).

9. Cerere de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI Simon Eugenia Alexandra Maria, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a avocatului titular (fostă Murgu).

10. Cerere de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI Toderaș-Alexa Narcis Elena, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a avocatului titular (fostă Alexa).

11. Cerere de modificare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat CI Marchiș Lucia Florina, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie a avocatului titular (fostă Per).

12. Act adițional la contractul de colaborare dintre SCA Maier, Ciucur și Asociații și Avocat Laura Cristina Tegzeș.

13. Contract de colaborare încheiat între CI Oana Halmaghi și CI Bota Andrada.

14. Cerere formulată de avocat (incompatibil) Chiș Alexandra-Paula de înscriere pe Tabloul Avocaților definitivi incompatibili din Baroul Timiș.

15. Cerere formulată de Doamna Avocat Mateiașevici-Hânda Alina Ecaterina de intrare în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani începând cu data de 22.05.2021, pe perioada 22.05.2021 - 28.02.2023.

16. Aducere la cunoștință a calității de asociat în SRL - Doamna Avocat Ene Geoană Sabrina.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

17. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 08.06.2021 - 06.07.2021.

18. Informare privind ședințele CP, CUNBR din perioada 22-23.06.2021.

19. Informare privind Congresul Avocaților din perioada 24-25.06.2021.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

20. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

21. Indicatori financiari Baroul Timiș.

22. Adresă Judecătoria Timișoara.

23. Adresă din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.

24. Citație emisă de Curtea de Apel București.

25. Citație emisă de Curtea de Apel Timișoara.

26. Cerere formulată de petent R.I..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 03.07.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 04.07.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș.

Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 593