ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 06.11.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.11.2018, ora 14:00:


RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.10.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Avocat Nela Magdalena Michnea prin care solicită să îi fie comunicate toate plățile efectuate către Baroul Timiș, începând cu data înscrierii pe Tabloul Avocaților.

3. Comunicare Tribunalul Timiș aplicare amendă avocat C.B..

4. Adresă privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 01.11.2018 - 02.11.2018, formulată de Doamna Avocat Adina Calancea.

5. Cerere de modificare denumire formă de exercitare profesie, din CA Iovu Andrada Sorina în CA Boc Andrada Sorina, ca urmare a modificării numelui de familie al avocatului titular prin căsătorie.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 23.10.2018 - 06.11.2018.

7. Informare privind întâlnirea desfășurată vineri, 02.11.2018 cu conducerea Tribunalului Timiș și reprezentanții experților tehnici judiciari.

8. Organizare ședință solemnă a Consiliului Baroului Timiș în luna ianuarie 2019. Proiect. Estimare buget. Aprobare buget.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

9. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

10. Sesizare formulată de petentul L.C. împotriva Doamnei Avocat T.M..

11. Sesizare din partea Tribunalului Timiș împotriva Domnului Avocat G.L..

12. Sesizare formulată de F.T. a C. de C.T. - F. împotriva Domnului Avocat C.B..

13. Raport privind plângerea formulată de petentul C.F. împotriva Domnului Avocat C.I. - consilier raportor Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ.

14. Raport privind plângerea formulată de petentul T.L. împotriva Doamnei Avocat A.I. - consilier raportor Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ.

15. Raport privind plângerea formulată de petenta G.A. împotriva Domnului Avocat A.M. - consilier raportor Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

16. Cerere de transfer din Baroul Arad în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Andreea Isabela RABOTKA.

AVOCAȚI STAGIARI/DEPUNERE JURĂMÂNT

17. Avocat Ioan-Alin Tegzes - CA Hațegan Ioana.

18. Avocat Alexandra Burdulea - NNDKP.

19. Avocat Bot Claudia Adella - CA Mușat Alina Florina.

20. Avocat Alina Ungureanu - CA Mușat Alina Florina.

DIVERSE

21. Comunicare încheiere Judecătoria Reșița dosar nr. 5.791/290/2017 - declinare competență de soluționare litigiu în favoarea Judecătoriei Timișoara.


Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 04.11.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 04.11.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1501