ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 07.08.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 07.08.2019, votul urmând a fi exprimat în format electronic (email):

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de lege şi statutul profesiei și validarea candidaților care și-au depus dosarul la Baroul Timiș, în temeiul art. 7 alin. 9 și 10 și art. 27 alin. 8 și 9 din Hotărârea nr. 462/05.06.2019 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (tabele anexate).

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei începând cu data de 01.09.2019, pentru concediu de maternitate și creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna Avocat Antonia Mleziva.

3. Cerere de reîncepere activitate începând cu data de 01.09.2019, formulată de Doamna Avocat Fărcaș-Cojocaru Ligia-Oana.

4. Cerere de reactivare în profesia de avocat formulată de Doamna Avocat Laura Andreea Brehar.

5. Cerere de reîncepere activitate începând cu data de 01.09.2019, formulată de Domnul Avocat Dilihei Eduard George.

6. Cerere de schimbare denumire formă de exercitare a profesiei, din CA Barbu Alexandra în CA Man Alexandra, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular, în urma căsătoriei.

7. Cerere de schimbare nume, din Aneste Victoria în Rădoi Victoria (avocat stagiar), ca urmare a schimbării numelui de familie în urma căsătoriei.

8. Cerere de reîncepere activitate începând cu data de 26.08.2019, formulată de Doamna Avocat Lupea Miruna Oana.

9. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei începând cu data de 01.09.2019, pentru concediu de maternitate și creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna Avocat Stan Ionela Corina.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 06.08.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 06.08.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1459