ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 07.09.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 07.09.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.07.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA Moțec Ștefan și Avocat Condea Mădălina.

3. Act adițional la contractul de colaborare dintre Gociu și Asociații SCA și Avocat Rădac Roberta-Maria (încetare colaborare).

4. Act adițional la contractul de colaborare dintre SCA Bercea & Asociații și Avocat Ancuța-Casiana Lupulescu.

5. Înființare CA Rădac Roberta-Maria, cu sediul profesional în Timișoara, str. Martir Vasile Belmuș nr. 15, bl. 43, sc. A, ap. 17, jud. Timiș.

6. Înființare CA Scrum Claudia Adella, cu sediul profesional în Timișoara, str. Palanca nr. 2, corp A, et. 1, ap. 10, jud. Timiș.

7. Contract de colaborare încheiat între CA Bogdănel Ioan și CA Rădac Roberta-Maria.

8. Contract de colaborare încheiat între CA Mușat Alina Florina și CA Fota Nicoleta Adriana.

9. Convenție de conlucrare profesională încheiată între SCA Maier, Ciucur și Asociații și SCA Iancu, Jivan, Vigh.

10. Cerere avizare conținut website www.avocat-jivcovici.ro.

11. Cerere modificare nume de familie în evidențele Baroului Timiș și ale Filialei Timiș a CAA, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, din Mercuța Bianca în Davidescu Bianca.

12. Cerere modificare nume de familie în evidențele Baroului Timiș și ale Filialei Timiș a CAA, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, din Bot Claudia Adella în Scrum Claudia Adella.

13. Cerere modificare nume de familie în evidențele Baroului Timiș și ale Filialei Timiș a CAA, inclusiv denumirea CA, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, din Colca Ancuța în Potra Ancuța.

14. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Doamna Avocat Tuca Maria.

15. Schimbare sediu profesional al CA Damian Laura Mirabela, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 5, ap. 6, jud. Timiș.

16. Schimbare sediu profesional al CA Fercea Victor George, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 1, et. 2, ap. 11, camera 1, birou 12, jud. Timiș.

17. Schimbare sediu profesional al CA Moșneag Raluca, noua adresă fiind Timișoara, str. Paul Chinezu nr. 4, et. 1, ap. 16, jud. Timiș.

18. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili formulată de Doamna Avocat Petrean Raluca Maria (contract individual de muncă).

19. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili începând cu data de 01.10.2021, formulată de Doamna Avocat Alice-Elena Șerban Roșca (avocat-lingvist în Parlamentul European).

20. Cerere de intrare în concediu de maternitate începând cu data de 23.08.2021, formulată de Doamna Avocat Elena Cerpaz.

21. Adresă de aducere la cunoștință a dobândirii calității de administrator cu puteri limitate în S.R.L., de către Domnul Avocat Dorel Maiurgia.

22. Cerere de închidere sediu secundar al CA Morar Gabriela Maria din Timișoara, str. Ion Vidu nr. 16, ap. 2, jud. Timiș.

23. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA Cotuna Diana și Avocat stagiar Roșu Alexandrina-Laurența (încetare colaborare).

24. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Moțec Ștefan și Avocat stagiar Roșu Alexandrina-Laurența.

25. Acordare dispensă examen absolvire INPPA - Avocat stagiar Weser Hannelore Roxana (înscrisă în Baroul Timiș la data de 21.01.2020).

26. Acordare dispensă examen absolvire INPPA - Avocat stagiar Brînaș Anamaria Ramona (înscrisă în Baroul Timiș la data de 03.12.2019).

27. Revenire din concediul de creștere copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 19.09.2021, cerere formulată de Doamna Avocat Stan Ionela Corina.

28. Revenire din concediul de creștere copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 20.09.2021, cerere formulată de Doamna Avocat Popescu Andra Georgiana.

29. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA Țăran Olivian Marius și CA Popa Anca Maria.

30. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA Răzvan-Mihalcea Alexandra-Emanuela și CA Surdea Hernea Adina-Dacia.

31. Cerere de radiere din profesia de avocat formulată de Doamna Avocat Tufariu Angelina, începând cu data de 01.09.2021.

32. Cerere de radiere din profesia de avocat formulată de Domnul Avocat Bisa Petru, începând cu data de 01.09.2021.

33. Încetare convenție grupare CA Carmen Gomboș, CA Silvia Neag, CA Bâte Bogdan.

34. Denunțare unilaterală a contractului de colaborare și formare profesională încheiat cu CA Cândea Claudia, realizată de Domnul avocat stagiar Boboc Ionuț-Alexandru.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

35. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 06.07.2021 - 07.09.2021.

36. Informare privind ședințele CP, CUNBR din perioada 06.07.2021 - 07.09.2021.

37. Prezentare ofertă de închiriere Vila Avocaților. Discuții și adoptare hotărâre, dacă se impune.

38. Informare privind stadiul organizării Conferinței profesionale din data de 18.09.2021. Aprobare măsuri organizatorice.

39. Informare privind stadiul proiectului de dezvoltare platformă online / aplicație.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

40. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

41. Cerere formulată de petenta B.G. referitor plângere disciplinară formulată împotriva Domnului Avocat G.G.S..

42. Plângere formulată de petentul M.M. împotriva Domnului Avocat S.V.A.S..

43. Plângere formulată de petenții A.P. și R.L. împotriva Domnului Avocat M.A., Doamnei Avocat P.D., SCA P. & M., A.P.M. S.P.R.L..

44. Plângere formulată de petenta C.A.L. împotriva Doamnei Avocat O.C..

45. Sesizare din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara împotriva Doamnei Avocat V.L.B..

JURĂMÂNT PROFESIONAL

46. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Stan Adrian Ioan și Avocat stagiar Bleahu Ionela-Antoaneta. Depunere jurământ profesional.

DIVERSE

47. Indicatori financiari Baroul Timiș.

48. Cerere formulată de Kromberg & Schubert Romania TI S.R.L. privind plata unor cheltuieli judiciare către stat.

49. Citație dosar Curtea de Apel Timișoara.

50. Citație dosar Comisia Centrală de Disciplină din cadrul UNBR.

51. Adresă din partea Baroului Caraș-Severin de recuperare debite de la Avocat N.D..

52. Cerere stadiu soluționare sesizare, formulată de SCPA PSBH Popescu, Nicolau & Asociații.

53. Adresă din partea Poliția Oraș Moldova Nouă privind comunicare relații avocat R.A..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 03.09.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 03.09.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș.

Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 803