ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 08.06.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 08.06.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.05.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Dobândire calitate de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți - avocat Mihai Nastasiu.

3. Schimbare adresă sediu profesional al CA Adascălului Claudia-Daniela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr. 7, et. 2, birou 4, jud. Timiș.

4. Schimbare adresă sediu secundar al CA Adăscăliței Codruța Mihaela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 14, ap./SAD 13, jud. Timiș.

5. Schimbare adresă sediu profesional al CA Posdarie Adrian Florin, noua adresă fiind în Moșnița Nouă, str. Tineretului nr. 1, jud. Timiș, începând cu data de 15.06.2021.

6. Schimbare adresă sediu profesional al CA Bivolaru Ioana, noua adresă fiind în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 18, ap. 8, jud. Timiș.

7. Schimbare adresă sediu profesional al CA Lugoj Cosmina Ionela, noua adresă fiind în Timișoara, str. J. H. Pestalozzi nr. 3-5, ap. SAD 2, jud. Timiș, începând cu data de 19.05.2021.

8. Schimbare adresă sediu profesional al CA Pacev Liviu, noua adresă fiind în Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 21, bl. I1, ap. 6, jud. Timiș.

9. Schimbare adresă sediu profesional al CA Loga Geanina Diana, noua adresă fiind în Sat Giarmata Vii, Comuna Ghiroda, str. Macilor nr. 8, jud. Timiș.

10. Încetare colaborare NNDKP SCA și Avocat stagiar Arsulescu Bogdan.

11. Contract de colaborare încheiat între CA Berariu Pavel și Avocat Arsulescu Bogdan (avocat stagiar).

12. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi desemnați Curatori formulată de Domnul Avocat Gobej Dorin Alexandru.

13. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi desemnați Curatori formulată de Doamna Avocat Dobre Cristina Dana.

14. Contract de conlucrare profesională încheiat între CA Gane Andrei Mihnea și CA Stanca Ioan Flavius.

15. Deschidere punct de lucru al CA Marcov Isidora - depunere contract de închiriere refăcut.

16. Cerere de reluare activitate începând din data de 08.06.2021 formulată de Doamna Avocat Crișan Alecsandra Iasmina, după încetarea concediului de creștere și îngrijire copil.

17. Notificare formulată de Avocat Ardelean Florin Marian privind rezilierea contractului de colaborare încheiat cu avocat stagiar.

18. Contract de colaborare încheiat între CA Ageu Nicoleta și Avocat Oltean Mădălina Lorena (avocat stagiar).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

19. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 18.05.2021 - 08.06.2021.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

20. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

21. Sesizare formulată de B.G. împotriva Domnului Avocat G.G.S. (primită de la UNBR).

22. Plângere formulată formulată de N.V. împotriva Domnului Avocat S.I..

DIVERSE

23. Diverse

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 05.06.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 05.06.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș.

Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 931