ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 08.12.2020, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 08.12.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.11.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Constatare rezultate alegeri Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș din data de 02.12.2020. Mandate Decan Baroul Timiș, membru al Consiliul Baroului Timiș, Comisia de Disciplină a Baroului Timiș, Comisia de Cenzori a Baroului Timiș.

3. Constatare rezultate alegeri Adunarea Generală a membrilor Filialei Timiș a CAA din data de 02.12.2020. Mandate Consiliul de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Comisia de Cenzori a Filialei Timiș a CAA.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

4. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 26.11.2020 - 08.12.2020.

5. Informare privind activitatea UNBR.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

6. Plângere formulată de petentul E.M.Ș. împotriva Domnului Avocat F.K..

7. Plângere formulată de petenta N.E. S.R.L. împotriva Domnului Avocat S.A.I. și a Doamnei Avocat A.C..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

8. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 06.12.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 06.12.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 987