ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 09.02.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.02.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.01.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Avocat Jivcovici Danița Hermina de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.

3. Cerere formulată de Doamna Avocat Perșa Alexandra Diana de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.

4. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între SCA Iuhasz & Asociații și Avocat Luca Flavia.

5. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între SCPA Marian, Popa și Asociații și Avocat stagiar Petruse Ioana-Cornelia.

6. Act de înființare CI Șandru Cristina-Adriana, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 63, et. 7, ap. 84, jud. Timiș.

7. Act de înființare CI Mureșan Ligius Daniel, cu sediul profesional în Timișoara, str. Mărășești nr. 14, ap. 7, jud. Timiș.

8. Act de înființare CI Cristina Seitan, cu sediul profesional în Timișoara, str. Deportații din Bărăgan bl. 33, ap. 11, jud. Timiș.

9. Cerere de ridicare a sancțiunii suspendării din exercitarea profesiei de avocat, formulată de Domnul Avocat C.D.. Cerere de scutire achitare taxă de 3.000 lei.

10. Cerere de ridicare a sancțiunii suspendării din exercitarea profesiei de avocat, formulată de Domnul Avocat P.R.C.. Este anexată dovada achitării taxei de 3.000 lei.

11. Schimbare sediu profesional al CI Popa Răzvan Cosmin, noua adresă fiind în Timișoara, str. Martir Elena Nicoară nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Timiș.

12. Schimbare sediu profesional al CI Alexa Narcisa Elena, noua adresă fiind în Timișoara, str. Virgil Madgearu nr. 8, ap. 4, jud. Timiș.

13. Schimbare sediu profesional al CI Chiș Paul, noua adresă fiind în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9, et. 2, birou E202, jud. Timiș.

14. Contract de conlucrare încheiat între CI Cerpaz Elana și CI Popa Anca Maria.

15. Cerere avizare conținut website www.avocatluchin.ro, formulată de Doamna Avocat Alexandra Luchin.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

16. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 26.01.2021 - 09.02.2021.

17. Informare privind activitatea UNBR.

18. Informare privind activitatea GL1 al Consiliului UNBR, grup de lucru coordonat de Avocat dr. Sergiu I. Stănilă.

DIVERSE

19. Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

20. Adoptarea unor proceduri de lucru la nivelul Baroului Timiș (funcționare secretariat, serviciu de contabilitate, casierie, arhivare documente inclusiv în ceea ce privește activitatea SAJ, împuterniciri, adrese transmise de organele judiciare).

21. Analiza situației Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș, prilejuită de retragerea Domnului Avocat Tabără Amânar Cosmin Gabriel.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 07.02.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 07.02.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 948