ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 09.03.2021, ORA 17:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.03.2021, ora 17:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.02.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Contract de colaborare încheiat între CI Mușat Alina Florina și CI Oana Mititelu.

3. Act adițional la contractul de colaborare dintre CI Cristian Clipa și CI Cristian Faur.

4. Schimbare sediu profesional al CI Stoica Lavinia Maria, noua adresă fiind Timișoara, str. Palanca nr. 4, ap. 6, jud. Timiș.

5. Schimbare sediu profesional al CI Tărniceru Casian Lucian, noua adresă fiind Timișoara, str. Palanca nr. 4, biroul 06, jud. Timiș.

6. Schimbare sediu profesional al CI Oprișoreanu Mihaela Loredana, noua adresă fiind Timișoara, str. Palanca nr. 4, biroul 06, jud. Timiș.

7. Cerere de reluare a activității profesionale începând cu data de 12.03.2021, formulată de Doamna Avocat Cristina Guga.

8. Informare privind deținerea calității de administrator cu puteri limitate la o societate - avocat Dana Diaconu.

9. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili (contract individual de muncă) începând cu data de 01.04.2021, formulată de Domnul Avocat Silviu Nelu Novac.

10. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori formulată de Doamna Avocat Ecaterina Mihaela Miclea.

11. Deschidere birou de lucru al CI Marcov Isidora la adresa Sânnicolau Mare, str. Piața 30 Decembrie nr. 7, jud. Timiș, începând cu data de 15.03.2021.

12. Cerere de reluare activitate începând cu data de 27.02.2021 formulată de Doamna Avocat Roșianu Denisia Isabela.

13. Schimbare sediu profesional al CI Roșianu Denisia Isabela, noua adresă fiind în Timișoara, Piața Plevnei nr. 7, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

14. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 23.02.2021 - 09.03.2021.

15. Informare privind activitatea UNBR.

16. Încheiere abonament Universul Juridic pentru www.universuljuridic.ro.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

17. Sesizare formulată de petenta M.K. împotriva Domnului Avocat B.V...

18. Sesizare formulată de petenta S.L.S. împotriva Domnului Avocat B.V..

19. Sesizare formulată de petentul B.G. împotriva Doamnei Avocat N.L..

DIVERSE

20. Ofertă arhivare documente.

21. Necesitate lucrări reparații gard teren de fotbal Văliug.

22. Situație taxe datorate Baroului Timiș de către Avocat A.B..

23. Comunicare Decizia nr. 18/18.02.2021 a DFMT de admitere contestație și anulare decizie de impunere.

24. Adresă Ministerul Justiției privind stadiul procedurii de recuperare debit de la B.K.Z..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 08.03.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 08.03.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 835